Промени – Отново и отново – Клифърд Саймък

ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
Във времето и през него – Светослав Славчев (предговор) – стр. 5
Отново и отново – Клифърд Саймък – стр. 9
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Фантастика
···················· Научна фантастика
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Светослав Славчев
Светослав Славчев (предговор)
Данни за печата
ДП "Георги Димитров" София
Държавна печатница "Георги Димитров", София
Формат
70/100/32
70х100/32