Промени – Съчинения в четири тома – Аркадий Гайдар

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Хенри Левенсон; Милка Спасова; Атанас Далчев; Марко Марчевски
Език, от който е преведено
руски
Формат
16×60/90
Категория
·········· Детска литература
Номер
ДС
Литературна група
V
УДК
ДС-32
Тип
сборник
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Аркадий Гайдар
Сочинения
Государственное Издательство
Министерство Просвещения РСФСР
Москва 1954 Ленинград
Съдържание
Синята чашка (прев. Атанас Далчев) / 5
Съдбата на барабанчика (прев. Милка Спасова) / 31
Дим в гората (прев. Х. Левенсон) / 125
Чук и Гек (прев. Марко Марчевски ) / 149
Малки разкази (прев. Х. Левенсон) / 179
С илюстрации
1
Бележки
1. издание от 1955 г.
Записът е непълен
1
Печатница
ДПК „Димитър Благоев“
Дадена за набор/печат
3. III. 1976
Подписана за печат
10. VI. 1976
Излязла от печат
20. VIII. 1976
Печатни коли
12
Издателски коли
12
Поръчка
110
Цена
1,04
1,04 лв.
Редактор
Цветан Ангелов; Георги Константинов
Художествен редактор
Тодор Варджиев
Технически редактор
Катя Бижева
Художник
Стефан Шишков
Коректор
Емилия Кожухарова