Сергей Снегов
Скок над бездната
Промени

ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Редакционна колегия
Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Огнян Сапарев, Димитър Пеев, Светослав Славчев, Христо Стефанов
Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Огнян Сапарев, Димитър Пеев, Светослав Славчев
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Фантастика
···················· Научна фантастика
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Агоп Мелконян
Агоп Мелконян (предговор)
Националност
руско-съветска
руска-съветска
Данни за печата
ДП „Балкан“, София
Държавна печатница „Балкан“, София
Формат
70/100/32
70х100/32
Бележки
Празен лист в края на книгата, включен в бройката на страниците.
Сканирани страници
Array
Array
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Сканирани страници
Array
Array
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
С-32