Максим Горки
Събрани съчинения • Том XIV и XV

Записът е непълен. (Липсва задна корица)

Автор
Максим Горки
Заглавие
Събрани съчинения
Заглавие на том
Том XIV и XV
Подзаглавие
1911-1918
Тип
сборник
Националност
руска
Език
български

Преводач
Л. Белева, Ан. Бел. Иванова
Език, от който е преведено
руски
Редактор
П. Бицили
Коректор
Св. Атанасова

Издател
Издателство на БКП
Година на издаване
1950
Печатница
на БКП

Носител
хартия
Брой страници
524
Тираж
15000


Съдържание
Том четиринадесети. 1911–1917 . . . 5
. . . Приказки за Италия . . . 7
. . . . . . I . . . 9
. . . . . . II . . . 12
. . . . . . III . . . 16
. . . . . . IV . . . 18
. . . . . . V . . . 22
. . . . . . VI . . . 24
. . . . . . VII . . . 27
. . . . . . VIII . . . 31
. . . . . . IX . . . 38
. . . . . . XI . . . 50
. . . . . . XII . . . 56
. . . . . . XIII . . . 62
. . . . . . XV . . . 73
. . . . . . XVI . . . 85
. . . . . . XVII . . . 94
. . . . . . XVIII . . . 99
. . . . . . XIX . . . 106
. . . . . . XX . . . 110
. . . . . . XXI . . . 115
. . . . . . XXII . . . 122
. . . . . . XXIII . . . 129
. . . . . . XXIV . . . 135
. . . . . . XXV . . . 138
. . . . . . XXVI . . . 144
. . . . . . XXVII . . . 149
. . . Руски приказки . . . 153
. . . . . . I . . . 155
. . . . . . II . . . 157
. . . . . . III . . . 160
. . . . . . IV . . . 172
. . . . . . V . . . 175
. . . . . . VI . . . 179
. . . . . . VII . . . 184
. . . . . . VIII . . . 187
. . . . . . IX . . . 190
. . . . . . X . . . 194
. . . . . . XI . . . 199
. . . . . . XII . . . 203
. . . . . . XIII . . . 205
. . . . . . XIV . . . 209
. . . . . . XV . . . 210
. . . . . . XVI . . . 212
. . . Разкази . . . 217
. . . . . . I . . . 219
. . . . . . II . . . 221
. . . . . . III . . . 222
. . . Забележки . . . 225
Том петнадесети. 1912–1918 . . . 227
. . . Три дни . . . 229
. . . . . . I . . . 229
. . . . . . II . . . 240
. . . . . . III . . . 256
. . . . . . IV . . . 261
. . . . . . V . . . 276
. . . . . . VI . . . 289
. . . Кражба . . . 307
. . . Зикови (сцени) . . . 327
. . . . . . Първо действие . . . 331
. . . . . . Второ действие . . . 344
. . . . . . Трето действие . . . 366
. . . . . . Четвърто действие . . . 380
. . . Фалшивата монета . . . 399
. . . . . . Първа сцена . . . 403
. . . . . . Втора сцена . . . 425
. . . . . . Трета сцена . . . 443
. . . Старецът . . . 457
. . . . . . Първо действие . . . 461
. . . . . . Второ действие . . . 474
. . . . . . Трето действие . . . 488
. . . . . . Четвърто действие . . . 504
. . . Забележки . . . 519
Съдържание . . . 523
Бележки
В DjVu липсват страници 44 и 45 — не са сканирани.

Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на

Връзки в Мрежата
Библиографии
...

Корици 1