Промени – Какво сънуват псиборгите? – Пиер Барбе

ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Редакционна колегия
Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Огнян Сапарев, Димитър Пеев, Светослав Славчев, Христо Стефанов
Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Огнян Сапарев, Димитър Пеев, Светослав Славчев
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Жанр
научна фантастика
Научна фантастика, Фентъзи
Категория
·········· Фантастика
···················· Научна фантастика
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Елка Константинова
Елка Константинова (предговор)
Данни за печата
ДП „Балкан“, София
Държавна печатница „Балкан“, София
Формат
70/100/32
70х100/32
Съдържание
Съвременни идеи във фолклорно-приказни одежди – Елка Константинова (предговор) – стр. 5
Какво сънуват псиборгите? – Пиер Барбе – стр. 11
Съвременни идеи във фолклорно-приказни одежди – Елка Константинова (предговор) – стр. 5
Какво сънуват псиборгите? – Пиер Барбе – стр. 11