Промени – Българска везба – Катя Матрова

petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Адрес на издателя
бул. Руски № 6
бул. "Руски" № 6
Дадена за набор/печат
9. IV. 1982 г.
9. IV. 1982
Подписана за печат
9. XI. 1982 г.
9. XI. 1982
Излязла от печат
30. XI. 1982 г.
30. XI. 1982
Код / Тематичен номер
03 9533123411/ 3872-71-82
03 9533123411/3872-71-82
petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Научен редактор
София Николова Кирчева
Издател
Техника
ДИ "Техника"
Данни за печата
Ат. Стратиев
ДП "Ат. Стратиев", Хасково
Борислав ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Иван Коев (предговор)
Издател
ДИ "Техника"
Държавно издателство „Техника“
Поредност на изданието
трето
трето преработено
Данни за печата
ДП "Ат. Стратиев", Хасково
Държавна печатница „Ат. Стратиев“ – Хасково
Бележки
Твърда подвързия – Цена: 4,17 лв.
Мека подвързия – Цена: 3,08 лв.
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Автор
Катя Христова Матрова
Катя Матрова
Жанр
Ръководства и самоучители
УДК
746(02)
Тип
ръководство; самоучител
Информация за автора
Катя Христова Матрова
Съдържание
Предговор / 5
Кратки исторически сведения за българското везбарско изкуство / 6
Етнографски райони / 7
Народни носии / 8
Техника на везането / 9
Основни материали за везане / 9
Помощни материали за везане / 9
Начини на везане / 9
Подготовка на материята за везане / 10
Помощни пособия за везане / 11
Видове бодове / 11
Окончателно завършване на везаните изделия / 16
Национални костюми за художествени ансамбли и самодейни колективи и модели за горно облекло / 17
Модели за покривки и сувенири / 46
Избор на модел за покривка, каре, сувенир и др. / 46
Други полета
c/o Jusautor, Sofia
Бележки
Твърда подвързия – Цена: 4,17 лв.
Мека подвързия – Цена: 3,08 лв.
Твърда подвързия — Цена: 4,17 лв.
Мека подвързия — Цена: 3,08 лв.
1. издание от 1965 г. — изд. „Техника“
2. издание от 1972 г. — изд. „Техника“
Записът е непълен
1