Промени – Червената звезда – Александър Богданов

ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Редакционна колегия
Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Огнян Сапарев, Димитър Пеев, Светослав Славчев, Христо Стефанов
Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Огнян Сапарев, Димитър Пеев, Светослав Славчев
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Фантастика
···················· Научна фантастика
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Христо Стефанов
Христо Стефанов (предговор)
Данни за печата
ДП „Балкан“, София
Държавна печатница „Балкан“, София
Съдържание
В зората на бъдещето – Христо Стефанов (предговор) – стр. 5

ЧАСТ I

I. РАЗДЯЛАТА – стр.11
II. ПОКАНАТА – стр.15
III. НОЩТА – стр.20
IV. ОБЯСНЕНИЕТО – стр.25
V. ОТПЛАВАНЕТО – стр.28
VI. ЕТЕРОНЕФЪТ – стр.34
VII. ХОРАТА – стр.39
VIII. СБЛИЖАВАНЕТО – стр.46
IX. МИНАЛОТО – стр.52
X. ПРИСТИГАНЕТО – стр.57

ЧАСТ II

I. ПРИ МЕНИ – стр.61
II. В ЗАВОДА – стр.67
III. "ДОМЪТ НА ДЕЦАТА" – стр.75
IV. МУЗЕЯТ НА ИЗКУСТВОТО – стр.85
V. В БОЛНИЦАТА – стр.96
VI. РАБОТАТА И ПРИЗРАЦИТЕ – стр.103
VII. НЕТИ – стр.111

ЧАСТ III

I. ЩАСТИЕТО – стр.116
II. РАЗДЯЛАТА – стр.117
III. ФАБРИКАТА ЗА ДРЕХИ – стр.119
IV. ЕНО – стр.125
V. ПРИ НЕЛА – стр.129
VI. В ТЪРСЕНЕ – стр.135
VII. СТЕРНИ – стр.139
VIII. НЕТИ – стр.150
IX. МЕНИ – стр.155
X. УБИЙСТВОТО – стр.158

ЧАСТ IV

I. ПРИ ВЕРНЕР – стр.165
II. БЕШЕ ЛИ ИЛИ НЕ БЕШЕ? – стр.167
III. ЖИВОТЪТ ВРОДИНАТА – стр.170
IV. ПЛИКЪТ – стр.174
V. РАВНОСМЕТКАТА – стр.176
В зората на бъдещето – Христо Стефанов (предговор) – стр. 5

ЧАСТ I

I. РАЗДЯЛАТА – стр.11
II. ПОКАНАТА – стр.15
III. НОЩТА – стр.20
IV. ОБЯСНЕНИЕТО – стр.25
V. ОТПЛАВАНЕТО – стр.28
VI. ЕТЕРОНЕФЪТ – стр.34
VII. ХОРАТА – стр.39
VIII. СБЛИЖАВАНЕТО – стр.46
IX. МИНАЛОТО – стр.52
X. ПРИСТИГАНЕТО – стр.57

ЧАСТ II

I. ПРИ МЕНИ – стр.61
II. В ЗАВОДА – стр.67
III. "ДОМЪТ НА ДЕЦАТА" – стр.75
IV. МУЗЕЯТ НА ИЗКУСТВОТО – стр.85
V. В БОЛНИЦАТА – стр.96
VI. РАБОТАТА И ПРИЗРАЦИТЕ – стр.103
VII. НЕТИ – стр.111

ЧАСТ III

I. ЩАСТИЕТО – стр.116
II. РАЗДЯЛАТА – стр.117
III. ФАБРИКАТА ЗА ДРЕХИ – стр.119
IV. ЕНО – стр.125
V. ПРИ НЕЛА – стр.129
VI. В ТЪРСЕНЕ – стр.135
VII. СТЕРНИ – стр.139
VIII. НЕТИ – стр.150
IX. МЕНИ – стр.155
X. УБИЙСТВОТО – стр.158

ЧАСТ IV

I. ПРИ ВЕРНЕР – стр.165
II. БЕШЕ ЛИ ИЛИ НЕ БЕШЕ? – стр.167
III. ЖИВОТЪТ В РОДИНАТА – стр.170
IV. ПЛИКЪТ – стр.174
V. РАВНОСМЕТКАТА – стр.176
Сканирани страници
Array
Array