Промени – Скитникът между звездите – Джек Лондон

ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Редакционна колегия
Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Огнян Сапарев, Димитър Пеев, Светослав Славчев, Христо Стефанов
Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Огнян Сапарев, Димитър Пеев, Светослав Славчев
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Фантастика
···················· Научна фантастика
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Агоп Мелконян; к.и.н. Огнян Пишев
Агоп Мелконян (предговор); к.и.н. Огнян Пишев (послеслов)
Данни за печата
ДП „Балкан“, София
Държавна печатница „Балкан“, София
Формат
70/100/32
32/70×100