Промени – Сърцето на змията – Иван Ефремов

ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Редакционна колегия
Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Огнян Сапарев, Димитър Пеев, Светослав Славчев, Христо Стефанов
Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Огнян Сапарев, Димитър Пеев, Светослав Славчев
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Фантастика
···················· Научна фантастика
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Светослав Славчев
Светослав Славчев (предговор)
Данни за печата
ДП „Балкан“, София
Държавна печатница „Балкан“, София
Формат
70/100/32
32/70×100
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
С-32