Промени – История на окото – Жорж Батай

petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Тип
роман
petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Анотация
Разполагаме с вулгарната канава
на абсолютното знание и със
смъртоносното отваряне на окото.
Един текст и един поглед
Раболепието на смисъла и
събуждането за смъртта.
Един нисък почерк
и една висша светлина.
Между двете, съвсем различен, някакъв си текст. Който пробива мълчешком структурата на окото, очертава отварянето, опитва се да втъче "абсолютното разкъсване";
разкъсва абсолютно станалата
твърда и раболепна от отдаването
си на прочита канава"
ЖАК ДЕРИДА
Съдържание
1. Котешкото око.........5
2. Нормандският гардероб........13
3. Миризмата на Марсел............21
4. Слънчево петно.......................27
5. Струйка кръв...................35
6. Симон................41
7. Марсел..............47
8. Отворените очи на мъртвата... 53
9. Мръсни животни..............59
10. Окото на Гранеро...........65
11. Под слънцето на Севиля 73
12. Изповедта на Симон и службата на сър Едмонд................79
13. Краченцата на мухата............85
14. Реминисценции.....................93
15. План за продължение на„История на окото"................101
16. Ослепяващият вик на петела — Вл. Градев...............103
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Владимир Градев (послеслов)
Теми
Еротика; Контракултура; Модернизъм; Секс
Жанр
Съвременен роман (XX век)
Категория
···················· Съвременни романи и повести
УДК
840-31
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Histoire de l'œil
by Georges Bataille
first published 1928
Анотация
Разполагаме с вулгарната канава
на абсолютното знание и със
смъртоносното отваряне на окото.
Един текст и един поглед
Раболепието на смисъла и
събуждането за смъртта.
Един нисък почерк
и една висша светлина.
Между двете, съвсем различен, някакъв си текст. Който пробива мълчешком структурата на окото, очертава отварянето, опитва се да втъче "абсолютното разкъсване";
разкъсва абсолютно станалата
твърда и раболепна от отдаването
си на прочита канава"
ЖАК ДЕРИДА
„Разполагаме с вулгарната канава на абсолютното знание и със смъртоносното отваряне на окото. Един текст и един поглед. Раболепието на смисъла и събуждането за смъртта.
Един нисък почерк и една висша светлина. Между двете, съвсем различен, някакъв си текст. Който пробива мълчешком структурата на окото, очертава отварянето, опитва се да втъче «абсолютното разкъсване»; разкъсва абсолютно станалата твърда и раболепна от отдаването си на прочита канава.“
— Жак Дерида

„Днес го знаем: Батай е един от най-важните писатели на своя век. «История на окото» скъса нишката на разказа, за да разкаже онова, което никога не бе казвано… Ние дължим на Батай една голяма част от момента, в който сме.“
— Мишел Фуко

„“История на окото" не е дълбоко произведение: всичко се разстила по повърхността и метафората се разгъва изцяло без никаква йерархия и именно в това се състои красотата на този текст: че съставя една литература на открито, която се разполага отвъд всяко дешифриране."
— Ролан Барт

„Известни са тези прочути вледеняващи и изгарящи разсъждения: безпокоящи с киселинната си абстрактност, от тях се ползват бесните, параноиците; тяхната строгост е вече предизвикателство, а коварната им застиналост предвещава изпепеляваща лава. Такива са силогизмите на г-н Батай.“
— Жан-Пол Сартр
Записът е непълен
1
Причина защо е непълен
ще се въвежда още инфо
Печатница
ДФ „Абагар“, В.Търново
ДФ „Абагар“
Град на издателя
София
Цена
2,00 лв.
10,00 лв.