Промени – Тестове по езикова култура – Андония Куцарова; Катя Съчмалиева

petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
ISBN
10: 954-26-0396-7, 13: 978-954-26-0396-2
954-26-0396-7, 978-954-26-0396-2
petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Подзаглавие
за кандидат-студенти
Отговорен редактор
Димитрина Ковалакова
Цена
4,99 лв.
Анотация
Сборникът „Тестове по езикова култура“ си поставя за цел да улесни кандидат-студентите при подготовката им за конкурсен изпит.
Първата част съдържа двадесет варианта по модела на кон¬курсните. Всеки от тях се състои от четири задачи, които изискват: да се подчертаят вярно написаните думи; да се отстранят допуснатите граматически и правописни грешки; да се поставят пропуснатите пунктуационни знаци; да се създаде текст по зададена тема.
В първата част са включени и десет варианта за конкурсния изпит за специалност „физическо възпитание“. Всеки от тях се състои от две задачи, аналогични на втора и трета задача от вариантите за другите специалности.
Във втората част са дадени верните решения.
Тестовете могат да бъдат полезни на ученици и студенти за проверка на знанията им по български език.
Категория
·········· Образование