Промени – Хата-йога – Ева Рюшпол

petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Националност
Френска
Категория
···················· Здраве и алтернативна медицина
petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Цена
15,00 лв.
1,94 лв.
Бележки
Цена - 15,00 лв.
Език от който е преведено - не е указан.
petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
Книгата на Ева Рюшпол на български език 5
Въведение 9
Различните видове йога 11
Xата-йога и нейните връзки със съвременната мисъл /2 Общо предупреждение 14
Позата 16
Основен начия на дишане 19
Типов урок първа степен 25
Поза лък 25
Скакалец 28
Поза кобра 30
Люлеене 32
Щипка 34
Поза ученик 37
Подготовка за лотос 38
Щипка на една страна (само на единия
крак) 40
Поза риба 43
Поза йога-мудра 43
Опростена поза йога-мудра 44
Практически препоръки 45
Типов урок втора степен 46
Поза адеит 48
Щипка на една страна 48
Щипка, наречена „в глава на крава“ 49
Проста вертикална щипка 50
Поза риба (в адепт) 52
Йога*мудра (в адепт) 53
Пълна поза 54
Поза герой 56
Поза диамант 58
Поза лотос 59
Дихателни упражнения втора степен 62
Типов урок трета степен 65
Поздрав на слънцето (слънчева поза) 66
Поза върху главата (стойка на глава) 73
Щипка напред 77
Отворена щипка 78
Щипка в глава на крава 80
Поза „глава на крава“ 81
Вертикална щипка на два крака 83
Поза риба (в лотос) 86
Йога-мудра (в лотос) 87
Пълна поза 88
Поза матсиендра 90
Поза триъгълник 91
Ъгъл 92
Поза герой 93
Поза жаба 94
Елементарни упражнения за пълна во¬лева концентрация 95
Вариантите 98 Лък 99 Скакалец 100 Кобра 101
Поза върху главата (стойка на глава) 102 Матсиендра 103
Йога-мудра (със стъпала, допрени едно
срещу друго) 104
„Глава на крава“ 105
Цепка на колене 106
Варианти на диамант 107
Поза гокарна 109
Щипка в извиване 110
Щипка с отворени крака 111
Костенурка 112
Риба 113
Пълна поза 115 ,
Триъгълник в цепка 117
Поза на пълно майсторство, мост 118
Поза твърдост 119
Мост на един крак 120
Скорпион 121
Гарван 122
„Осем криви линии“ 123
Танц 124
Поза „връх на стъпалото“ 125
Поза птица 126
Глава на птица 127
Поза на един крак 128
Поза на един крак, на една страна 129
Поза на половин крак 130
Лотос (в елевация) (в положение след
издишване) 131
Поза планина 132
Фетус 133
Поза за постигане на равновесие 134 Наули 135
Xата-йога и аскетизмът изобщо 137 г Хата-йога и понятието усилие 139 Съвременният човек и медитацията 141
Източници
Сканиране: дао