Чабуа Амиреджиби
Дата Туташхиа
Промени

NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
···················· Съвременни романи и повести
·········· Исторически романи и повести
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
8491
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Автор
Чабуа Амиреджиби
Чабуа Амиреджиби
Формат
84/ 108 /32
84/108/32
Теми
Екранизирано; Личност и общество; Магически реализъм; Ново време (XVII-XIX в.); Човек и бунт
Жанр
Епически роман; Исторически роман; Роман за съзряването
Номер
С-3
Литературна група
ХЛ
УДК
С-31
Тип
роман
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Дата Туташхиа
Чабуа Амираджиби
Издательство "Москва"
Тбилиси 1979
Анотация
Романът „Дата Туташхиа“ има щастливата съдба на литературна сензация. За няколко години след написването му той е преведен в много страни, между които Унгария, Полша, Чехословакия, Румъния, Скандинавските страни, Франция, САЩ (откупили правата на англоезичното издание в целия свят).
Увлекателен като най-добрите приключенски романи, „Дата Туташхиа“ същевременно въвежда читателя в лабиринт от проблеми, вълнували човечеството векове наред. Благородният разбойник Дата Туташхиа е колкото човек от плът и кръв, толкова и общочовешки символ — вечен дух на доброто, обитаващ глъбините на човешката душа. Смисълът на живота му е да прави добрини на хората, а тях самите — по-съвършени. Но каква пропаст разделя човешкия копнеж по доброто от реалното благородно дело, което никога не може да бъде добро за всички.
Печатни коли
45 ½
45,50
Издателски коли
39.06
39,06
Адрес на издателя
ул. „Гаврил Генов“ 4
Цена
4.75 лв.
4,75 лв.
Коректор
Грета Петрова, Наталия Кацарова
Грета Петрова; Наталия Кацарова