Любомир Андрейчин, Любен Георгиев, Стефан Илчев, Никола Костов, Иван Леков, Стойко Стойков, Цветан Тодоров
Български тълковен речник

Автор
Любомир Андрейчин, Любен Георгиев, Стефан Илчев, Никола Костов, Иван Леков, Стойко Стойков, Цветан Тодоров
Заглавие
Български тълковен речник
Тип
речник
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
трето
Категория
Енциклопедии и речници
Жанр
Тълковен речник

Редактор
Симеон Бояджиев
Художник
Владислав Паскалев
Художествен редактор
Таня Николова
Технически редактор
Ронка Кръстанова
Коректор
Пепа Атанасова

Издател
„Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1976
Адрес на издателя
бул. „Руски“ 6
Печатница
„Тодор Димитров“

Носител
хартия
Литературна група
III-9
Дадена за набор/печат
20.II.1976 г.
Подписана за печат
25.I.1977 г.
Излязла от печат
28.II.1977 г.
Печатни коли
67,50
Издателски коли
87,48
Формат
16/70/100
Код / Тематичен номер
02 9535272911/5018 — 77
Номер
801.3
Издателски №
21982
Брой страници
1080
Тираж
40100
Подвързия
твърда
Цена
8,73 лв.

УДК
801.3

Анотация
„Български тълковен речник“ е първият цялостен речник на българския книжовен език. За пръв път тук е събрана живата лексика на съвременния ни език, предимно след Освобождението. Заедно с промените, настъпили след 9 септември, като тълковен, а не нормативен речник, той съдържа не само думите, които сега се употребяват в българския книжовен език, но и значителен брой думи — народни, диалектни, архаизми, неологизми и др., които се срещат в произведения на наши писатели и разговорната реч. Речникът е съставен с оглед на съвременните изисквания на лексикографията и отговаря на една назряла нужда. Той има важно значение за развитие на езиковата култура на всички среди от нашата интелигенция, а също и на учещата се младеж.
Във второто и третото издание са направени някои поправки и допълнения.
Бележки
Редакция „Езикознание и речници“ при издателство „Наука и изкуство“

Адрес на печатницата: бул. „Георги Трайков“ 2

Въведено от
moosehead
Създадено на
Обновено на

Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени
...

Сканирани страници