Умберто Еко
Името на розата

Автор
Умберто Еко
Заглавие
Името на розата
Издателска поредица
Колекция Елит
Други автори
Ивайло Знеполски (студия), Иван Желев (бележки)
Тип
роман
Националност
италианска
Език
български
Категория
Исторически романи и повести
Жанр
Исторически роман, Историческо криминале, Криминална литература, Постмодерен роман, Съвременен роман (XX век), Философски роман
Теми
Екранизирано, Религиозна тематика, Средновековие, Тайни и загадки, Теория на игрите, Християнство
Преводач
Никола Иванов
Език, от който е преведено
италиански
Художник
Цвятко Остоич
Коректор
Росица Великова
Библиотечно оформление
Цвятко Остоич
Предпечатна подготовка
„MicroPRINT“
Издател
Издателство „ПАРАДОКС“
Град на издателя
София
Година на издаване
1993
Печат
ДФ „Балкапрес“, „ПАРАДОКС МБМ“ ул. „Николай Гогол“ No 28, тел. 46-31-88
Други полета
Фотограф: Николай Кулев
Водещ на колекцията: Ясен Атанасов (Колекция Елит)
Оформление на колекцията: Цвятко Остоич
Мото на колекцията: „Идеалният постмодерен роман трябва да преодолее спора между реално и нереално, формално и съдържателно, чиста и ангажирана литература, проза за елита и за тълпата…“ Джон Барт
Носител
хартия
Формат
60/90/16
Брой страници
498
Подвързия
мека
ISBN
954-553-001-4
УДК
850-31
Съдържание
ЕСТЕСТВЕНО СТАВА ДУМА ЗА РЪКОПИС / 7
БЕЛЕЖКА / 12
ПРОЛОГ / 13
ДЕН ПЪРВИ
Първи час
Когато пристигат под манастира и Уилям проявява голяма прозорливост / 21
Трети час
Когато Уилям води поучителен разговор с абата / 27
Шести час
Когато Адсон се любува на портала на църквата, а Уилям се среща с Убертино от Казале / 39
Около деветия час
Когато Уилям води ерудиран разговор с билкаря Северин / 63
След деветия час
Посещение в скриптория, запознанство с мнозина книжовници, преписвачи и миниатюристи, както и с един сляп старец, който очаква пришествието на Антихриста / 68
Вечерня
Когато посещават останалата част от манастира, Уилям стига до някои изводи за смъртта на Аделмо, разговаря с монаха стъклар за лещи за четене и за привиденията на тия, които прекаляват с четенето / 80
Повечерие
Когато Уилям и Адсон се радват на сърдечното гостоприемство на абата и разговарят с мрачния Хорхе / 88
ДЕН ВТОРИ
Утреня
Когато краткотрайното мистично щастие бива прекъснато от едно кърваво събитие / 93
Първи час
Когато Бенций от Упсала доверява някои неща, Беренгарий от Арундел доверява други и Адсон научава какво е истинско покаяние / 101
Трети час
Когато сме свидетели на свада между грубияни, Аймаро от Алесандрия прави намеци, а Адсон размишлява върху светостта и изпражненията на нечестивия. После Уилям и Адсон се връщат в скриптория, Уилям забелязва нещо интересно, води трета разговор за допустимостта на смеха, но в края на краищата не може да огледа, където иска / 111
Шести час
Когато Бенций разказва странни неща, от които стават известни твърде непристойни явления от живота в манастира / 125
Девети час
Когато абатът заявява, че се гордее с богатствата на своя манастир, но че се бои от еретиците, а накрая Адсон започва да мисли, че е сгрешил, като е тръгнал да пътешествува / 130
След вечерня
Когато, въпреки че разказът е кратък, старецът Алинардо казва твърде интересни неща за лабиринта и за начина, по който може да се влезе там / 144
Повечерие
Когато двамата влизат в Зданието, натъкват се на тайнствен посетител, намират тайно послание с магически знаци, а една току-що намерена книга, която по-нататък ще бъде търсена в още много глави, изчезва; друго, не по-малко важно събитие е открадването на скъпоценните очила на Уилям / 148
През нощта
Когато те най-после проникват в лабиринта, имат странни видения и, както се случва в лабиринтите, се загубват / 156
ДЕН ТРЕТИ
От изобразителни до първия час
Когато в килията на изчезналия Беренгарий намират прогизнало в кръв парче плат. И нищо повече / 166
Трети час
Когато в скриптория Адсон размишлява за историята на своя орден и за съдбата на книгите / 167
Шести час
Когато Салваторе се доверява на Адсон; разказът му може да бъде предаден накратко, но поражда у Адсон много тревожни размисли / 171
Девети час
Когато Уилям говори на Адсон за голямата еретическа река, за ролята на нисшите в църквата, за съмненията си относно възможността да се знаят всеобщите закони и почти случайно обяснява как е разчел магическите знаци, оставени от Венанций / 180
Вечерня
Когато отново разговарят с абата; Уилям има чудесни хрумвания, за да разгадае загадката на лабиринта, и успява да го стори по най-логичен начин. Накрая ядат питка от сирене / 194
След повечерие
Когато Убертино разказва на Адсон историята на Долчино; Адсон си припомня или чете в библиотеката за други случаи, след което се среща с някаква девойка, красива и страшна като стегната за бой войска. / 205
През нощта
Когато съкрушеният Адсон се изповяда пред Уилям и размишлява за ролята на жената за сътворението, но после открива трупа на мъж / 234
ДЕН ЧЕТВЪРТИ
Изобразителни
Когато Уилям и Северин оглеждат трупа на Беренгарий и откриват, че езикът му е почернял: нещо необичайно за удавник. После разговарят за страшни отрови и за една отдавнашна кражба / 239
Първи час
Когато Уилям принуждава първом Салваторе, а после и ключаря да разкрият миналото си. Северин намира откраднатите очила, Никола донася новите и Уилям с шест очи отива да разчете ръкописа на Венанций / 246
Трети час
Когато Адсон се измъчва от любовни терзания; после Уилям пристига с текста на Венанций, който си остава неразгадаем и след като е дешифриран / 255
Шести час
Когато Адсон тръгва да търси трюфели и среща пристигащите минорити; те разговарят надълго и нашироко с Уилям и Убертино и от този разговор научаваме много зловещи неща за Йоан XXII / 265
Девети час
Когато пристигат кардиналът Дел Поджето, Бернар Ги и другите представители на Авиньон, а после всеки се занимава с най-различни неща / 277
Вечерня
Когато Алинардо като че ли съобщава полезни сведения, а Уилям разкрива своя метод да стигне до една вероятна истина посредством поредица от очевидни грешки / 280
Повечерие
Когато Салваторе разказва за някаква чудодейна магия / 284
След повечерие
Когато посещават отново лабиринта, стигат до прага на „finis Africae“, но не могат да влязат, защото не знаят какво означават първият и седмият от четирите; накрая Адсон отново заболява от любов, но този път по твърде ерудиран начин / 287
През нощта
Когато Салваторе попадна най-позорно в ръцете на Бернар Ги, любимата на Адсон бива заловена като вещица и всички се прибират да си легнат, още по-нещастни и по-разтревожени, отколкото преди / 302
ДЕН ПЕТИ
Първи час
Когато става братска дискусия за бедността на Христа / 308
Трети час
Когато Северин разказва на Уилям за някаква особена книга, а Уилям говори на пратениците за някакво особено схващане за светската власт / 321
Шести час
Когато намират убития Северин, но не успяват да намерят намерената от него книга / 330
Девети час
Когато се раздава правосъдие и оставаме с угнетяващото чувство, че никой не е прав / 340
Вечерня
Когато Убертино побягва, Бенций започва да съблюдава законите, а Уилям размишлява за различните видове похотливост, с които се е сблъсквал същия ден / 360
Повечерие
Когато слушат проповед за пришествието на Антихриста, а Адсон открива мощта на собствените имена / 366
ДЕН ШЕСТИ
Утреня
Когато князете сядат, а Малахий се строполява на земята / 376
Изобразителни
Когато бива избран нов ключар, но не и нов библиотекар / 380
Първи час
Когато Никола разказва много неща по време на посещението в криптата със съкровището / 383
Трети час
Когато на Адсон, докато слуша „Dies irae“, му се присънва сън, или ако щете, му се привижда видение / 390
След третия час
Когато Уилям разяснява на Адсон неговия сън / 400
Шести час
Когато бива възстановена историята на библиотекарите и излизат наяве още сведения за тайнствената книга / 403
Девети час
Когато абатът отказва да изслуша Уилям, говори за езика на скъпоценните камъни и изявява желание да бъде прекратено разследването около станалите тъжни събития / 408
Между вечерня и повечерие
Когато с няколко думи се разказва за едно продължително объркване / 417
След повечерие
Когато, почти случайно, Уилям открива тайната за това, как да проникнат във „finis Africae“ / 420
ДЕН СЕДМИ
През нощта
Където, за да бъдат предадени накратко удивителните разкрития, за които става дума, заглавието би трябвало да е толкова дълго, колкото и главата, което пък е противно на общоприетите правила / 424
През нощта
Когато избухва пожар и поради прекомерната добродетелност, силите адови надделяват / 440
ПОСЛЕДЕН ЛИСТ / 453
БЕЛЕЖКИ
Иван Желев / 458
УМБЕРТО ЕКО — ПОСТМОДЕРНИ РОМАННИ ВАРИАЦИИ
Проф. Ивайло Знеполски / 473
ОТ ПРЕВОДАЧА
Никола Иванов / 491
УМБЕРТО ЕКО — ПРОИЗВЕДЕНИЯ / 492
Бележки
1. изд. 1985 на изд. Нар. култура в Библ. Избрани романи Nо 7
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Umberto Есo
IL NOME DELLA ROSA
Gruppo Editoriale Fabbri
Bompiani - Sonzogno - Etas
S. P. A., 1980
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
1. изд. 1985 на изд. Нар. култура в Библ. Избрани романи Nо 7 — източник COBISS.
Връзки в Мрежата
Библиотеки Библиографии

Корици 2