Промени – Перпендикулярно време

ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Огнян Сапарев, Емил Манов, Любен Дилов, Йордан Радичков, Мирон Иванов, Дончо Цончев, Йосиф Перец,Величка Настрадинова, Никола Кесаровски, Агоп Мелконян, Йордан Попов, Любомир Николов, Валентин Робов, Любомир Пенков
Огнян Сапарев (предговор), Емил Манов, Любен Дилов, Йордан Радичков, Мирон Иванов, Дончо Цончев, Йосиф Перец,Величка Настрадинова, Никола Кесаровски, Агоп Мелконян, Йордан Попов, Любомир Николов, Валентин Робов, Любомир Пенков
Данни за печата
ДП "Балкан", София
Държавна печатница "Балкан", София
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Огнян Сапарев (предговор); Емил Манов; Любен Дилов; Йордан Радичков; Мирон Иванов; Дончо Цончев; Йосиф Перец,Величка Настрадинова; Никола Кесаровски; Агоп Мелконян; Йордан Попов; Любомир Николов; Валентин Робов; Любомир Пенков
Огнян Сапарев (предговор); Емил Манов; Любен Дилов; Йордан Радичков; Мирон Иванов; Дончо Цончев; Йосиф Перец; Величка Настрадинова; Никола Кесаровски; Агоп Мелконян; Йордан Попов; Любомир Николов; Валентин Робов; Любомир Пенков
Съдържание
Огнян Сапарев
Смехът във фантастиката – (предговор) – стр. 5

Емил Манов
Остров Утопия – стр. 13
Писмо от космоса – стр. 29

Любен Дилов
Новогодишна трагедия – стр. 51
Напред, човечество – стр. 66
Последното интервю на Адам Сусбе – стр. 79

Йордан Радичков
Верблюд – стр. 86
Странно летящи – стр. 97

Мирон Иванов
Полет при особено мнение – стр. 101

Дончо Цончев
Фантастът – стр. 111

Йосиф Перец
Съдба – стр. 120

Величка Настрадинова
Завръщането на Одисей – стр. 129

Никола Кесаровски
Елипан – стр. 141

Агоп Мелконян
Най-дългият смях – стр. 144

Йордан Попов
Трели в бетона – стр. 152

Любомир Николов
Пиршеството на хуните – стр. 158

Валентин Робов
Врата към земята – стр. 163

Любомир Пенков
Идея от котешка опашка – стр. 167
Огнян Сапарев
Смехът във фантастиката – (предговор) – стр. 5

Емил Манов
Остров Утопия – стр. 13
Писмо от космоса – стр. 29

Любен Дилов
Новогодишна трагедия – стр. 51
Напред, човечество – стр. 66
Последното интервю на Адам Сусбе – стр. 79

Йордан Радичков
Верблюд – стр. 86
Странно летящи – стр. 97

Мирон Иванов
Полет при особено мнение – стр. 101

Дончо Цончев
Фантастът – стр. 111

Йосиф Перец
Съдба – стр. 120

Величка Настрадинова
Завръщането на Одисей – стр. 129

Никола Кесаровски
Елипан – стр. 141

Агоп Мелконян
Най-дългият смях – стр. 144

Йордан Попов
Трели в бетона – стр. 152

Любомир Николов
Пиршеството на хуните – стр. 158

Валентин Робов
Врата към земята – стр. 163

Любомир Пенков
Идея от котешка опашка – стр. 167