Промени – И не каза нито дума – Хайнрих Бьол

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Елена Николова — Руж
Език, от който е преведено
немски
Формат
1/32 от 84/108
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Heinrich Boll
Und sagte Kein Einzigest wort
Roman
Kiepenheuer & Witsch
Köln - Berlin 1953
Други полета
’ Предговор към съветското издание на романа „И не каза нито дума“ от Хайнрих Бьол, Издательство иностранной летаратуры, Москва 1957 г.
Има само сканове
1
Печатница
ДПК „Димитър Благоев“
Дадена за набор/печат
8.III.1961
Излязла от печат
20.IV.1961
Печатни коли
10,75
Издателски коли
8,17
Тираж
8100
Град на издателя
София
Поръчка
266
Цена
6,50 лв.
Редактор
Л.Цветаров
Художествен редактор
Цв.Костуркова
Технически редактор
Н.Панайотов
Художник
Ал.Денков
Коректор
А.Василева
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Heinrich Boll
Und sagte Kein Einzigest wort
Roman
Kiepenheuer & Witsch
Köln - Berlin 1953
Heinrich Böll
Und sagte Kein Einzigest wort
Roman
Kiepenheuer & Witsch
Köln - Berlin 1953
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Редактор
Л.Цветаров
Л. Цветаров
Художествен редактор
Цв.Костуркова
Цв. Костуркова
Технически редактор
Н.Панайотов
Н. Панайотов
Художник
Ал.Денков
Ал. Денков
Коректор
А.Василева
А. Василева
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други полета
’ Предговор към съветското издание на романа „И не каза нито дума“ от Хайнрих Бьол, Издательство иностранной летаратуры, Москва 1957 г.
Бележка към предговора:
Предговор към съветското издание на романа „И не каза нито дума“ от Хайнрих Бьол, Издательство иностранной летаратуры, Москва 1957 г.
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Причина защо е непълен
Липсва задна корица/обложка