Промени – Възгледите на един клоун – Хайнрих Бьол

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Владимир Мусаков
Език, от който е преведено
немски
Формат
1/24 65/92
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Heinrich Böll
Ansichten eines clowns
Roman
Kiepenheuer & Witsch
Köln, Berlin
1963
Анотация
В новия роман на съвременния западногермански писател Хайнрих Бьол главният герой говори от първо лице. Той е клоун и по стара традиция, завещана още от дворцовите шутове, има правото да изрича горчиви истини, чрез движение и мимика да изразява безнаказано мисли, които повечето хора се страхуват да кажат или дори да помислят.
Драматичното сблъскване между възгледите на клоуна за живота, любовта, обществото, от една страна, и католическия еснафски лъжеморал, от друга — са централната тема в романа.
В края на краищата обществото, сред което клоунът самотно живее, твори и страда, ще го премаже, както трамваите в родния му град премазват цветче …
Рекламни коментари
Но обърнал и последната страница на тази книга, читателят ще се замисли над престарелите неправди и новите пътища към повече радост …..

В младежката библиотека „Меридиани“
през 1966 година ще излязат следните книги:

Григорий Бакланов — „Юли 41 година“
роман
Превод от руски на Весела Сарандева

Ханс Рюш — „Страната на дългите сенки“
роман
Превод от английски на Катя Гончарова

Йежи Стефан Ставински — „По следите на Адам“
Повест
Превод от полски на Никола Петков

Васко Пратолини — „Постоянството на разума“
Роман
Превод от италиански на Драгомир Александров

Мира Алечкович — „Утро“
Роман
Превод от сърбохърватски на Сийка Рачева

Ерве Базен — „Стани и ходи“
Роман
Превод от френски на Бети Гечева
Издателска поредица
Младежка библиотека „Меридиани“
№ в поредицата
41
Други полета
Под редакцията на Вера Филипова
Има само сканове
1
Печатница
ДПК „Димитър Благоев“
Дадена за набор/печат
30.VIII.1966
Излязла от печат
15.XII.1966
Печатни коли
18
Поръчка
140
Редактор
Надя Кехлибарева
Художествен редактор
Михаил Русев
Технически редактор
Георги Русафов
Художник
Иван Кирков
Коректор
Елена Иванова
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Анотация
В новия роман на съвременния западногермански писател Хайнрих Бьол главният герой говори от първо лице. Той е клоун и по стара традиция, завещана още от дворцовите шутове, има правото да изрича горчиви истини, чрез движение и мимика да изразява безнаказано мисли, които повечето хора се страхуват да кажат или дори да помислят.
Драматичното сблъскване между възгледите на клоуна за живота, любовта, обществото, от една страна, и католическия еснафски лъжеморал, от друга — са централната тема в романа.
В края на краищата обществото, сред което клоунът самотно живее, твори и страда, ще го премаже, както трамваите в родния му град премазват цветче …
В новия роман на съвременния западногермански писател Хайнрих Бьол главният герой говори от първо лице. Той е клоун и по стара традиция, завещана още от дворцовите шутове, има правото да изрича горчиви истини, чрез движение и мимика да изразява безнаказано мисли, които повечето хора се страхуват да кажат или дори да помислят.
Драматичното сблъскване между възгледите на клоуна за живота, любовта, обществото, от една страна, и католическия еснафски лъжеморал, от друга — са централната тема в романа.
В края на краищата обществото, сред което клоунът самотно живее, твори и страда, ще го премаже, както трамваите в родния му град премазват цветче …

Но обърнал и последната страница на тази книга, читателят ще се замисли над престарелите неправди и новите пътища към повече радост …..
Рекламни коментари
Но обърнал и последната страница на тази книга, читателят ще се замисли над престарелите неправди и новите пътища към повече радост …..

В младежката библиотека „Меридиани“
през 1966 година ще излязат следните книги:

Григорий Бакланов — „Юли 41 година“
роман
Превод от руски на Весела Сарандева

Ханс Рюш — „Страната на дългите сенки“
роман
Превод от английски на Катя Гончарова

Йежи Стефан Ставински — „По следите на Адам“
Повест
Превод от полски на Никола Петков

Васко Пратолини — „Постоянството на разума“
Роман
Превод от италиански на Драгомир Александров

Мира Алечкович — „Утро“
Роман
Превод от сърбохърватски на Сийка Рачева

Ерве Базен — „Стани и ходи“
Роман
Превод от френски на Бети Гечева
В младежката библиотека „Меридиани“
през 1966 година ще излязат следните книги:

Григорий Бакланов — „Юли 41 година“
роман
Превод от руски на Весела Сарандева

Ханс Рюш — „Страната на дългите сенки“
роман
Превод от английски на Катя Гончарова

Йежи Стефан Ставински — „По следите на Адам“
Повест
Превод от полски на Никола Петков

Васко Пратолини — „Постоянството на разума“
Роман
Превод от италиански на Драгомир Александров

Мира Алечкович — „Утро“
Роман
Превод от сърбохърватски на Сийка Рачева

Ерве Базен — „Стани и ходи“
Роман
Превод от френски на Бети Гечева
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други полета
Под редакцията на Вера Филипова
Под редакцията на: Вера Филипова
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Записът е непълен
1