Промени – Първа любов; Ася; Пролетни води – Иван Тургенев

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Вера Гешева; Илиана Владова — Георгиева
Формат
84×108/32
Номер
С-3
Литературна група
IV
Националност
руска
Бележки за изданието, от което е направен преводът
И. С. Тургенев
Собрание сочинений в деветнадцати томах
Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1958
Тираж 300 000
Съдържание
Първа любов / 7
Превела: Вера Гешева

Ася / 71
Превела: Вера Гешева

Пролетни води / 121
Превела: Илиана Владова — Георгиева

Повестите на Тургенев — Георги Германов / 259
Авторска серия
Романи и повести
№ в авторската серия
Том 1
Печатница
ДПК „Димитър Благоев“ — София, ул. Ракитин 2
Дадена за набор/печат
9.X.1975
Подписана за печат
21.XI.1975
Излязла от печат
декември 1975
Печатни коли
16 1/2
Издателски коли
12,54
Поредност на изданието
трето
Адрес на издателя
ул.Гр. Игнатиев 2-а
Цена
0,95 лв.
Редактор
Донка Станкова
Художествен редактор
Ясен Васев
Технически редактор
Радка Пеловска
Художник
Тодор Денев
Коректор
Евгения Кръстанова
Оформление
Величка Герова
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Коректор
Евгения Кръстанова
Евгения Кръстанова; Величка Герова
Оформление
Величка Герова
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Има само сканове
1
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Авторска серия
Романи и повести
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Записът е непълен
1
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Бележки за изданието, от което е направен преводът
И. С. Тургенев
Собрание сочинений в деветнадцати томах
Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1958
Тираж 300 000
И. С. Тургенев
Собрание сочинений в двенадцати томах
Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1958
Тираж 300 000