Промени – Над бездната – Александър Беляев

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Йосиф Събев
Език, от който е преведено
руски
Формат
84×108/32
Литературна група
ЛГ V
Други полета
Поръчка №: 34 (1095)
Поръчка на печатницата №: 1266
Поръчка №: 34 (1095)
Поръчка на печатницата №: 1266

Авт.коли: 7.65
Има само сканове
1
Печатница
Държ. полиграфически комбинат Дим. Благоев
Дадена за набор/печат
30.III.1962
Печатни коли
6 1/4
Тираж
15,080
Град на издателя
София
Адрес на издателя
ул. Гр. Игнатиев 2-а
Цена
1962 г.- 0,43 лв.
Редактор
Дамян Тодоров
Художествен редактор
Васил Йончев
Технически редактор
Адела Диамандиева
Художник
Милка Пейкова; Георги Ковачев
Коректор
Малина Иванова; Наталия Кацарова
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други полета
Поръчка №: 34 (1095)
Поръчка на печатницата №: 1266

Авт.коли: 7.65
Поръчка №: 34 (1095)
Поръчка на печатницата №: 1266

Авт.коли: 7.65

Цена 1962 г.: 0,43 лв.
Цена
1962 г.- 0,43 лв.
0,43 лв.
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Тираж
15,080
15080
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други полета
Поръчка №: 34 (1095)
Поръчка на печатницата №: 1266

Авт.коли: 7.65

Цена 1962 г.: 0,43 лв.
Поръчка №: 34 (1095)
Поръчка на печатницата №: 1266

Авт. коли: 7,65

Цена 1962 г.: 0,43 лв.
Записът е непълен
1