Промени – Господарят на залива; Носителят на гръмотевици – Роджър Карас

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
К
6196-5b253e6b56976.jpg