Промени – Йовков и неговият свят – Симеон Султанов

Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
К
6227-5b28e0afb6418.jpg
ЗК
6227-5b28e0afbc274.jpg
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Теми
Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Жанр
Коментар; Публицистична статия
Категория
···················· Българска публицистика
Номер
82-Б
УДК
82Б.3
Тип
литературна критика
Съдържание
Вместо увод — стр. 7
Приятел на нашето време — стр. 12
Среща с мъртвата и живата красота — стр. 20
Йовковото „не“ — стр. 27
Страничка от биографията на автора — стр. 44
Сред Йовковите хора — стр. 55
Красотата на мълчанието и повторението — стр. 81
Преходното и вечното в живота — стр. 91
Неприятностите — стр. 103
Едно анималистично виждане — стр. 141
Като прелиствах ръкописите — стр. 150
Другият Йовков — стр. 160
„Автор без цитати“ — стр. 226
Бележки — стр. 249
К
6227-5dc71723a1f35.jpg
ЗК
6227-5dc71723a2904.jpg
Други полета
Мото: „Винаги [съм] наклонен да вярвам на хората, да виждам и да търся у тях преди всичко доброто…“ Йордан Йовков
Бележки
Физическо описание: 287 с., 10 л. : факс., портр. ; 25 см.

Между страници 4 и 5 има вложка с портрет на автора.
Книгата съдържа още 11 вложки с графики и факсимилета, които не са включени в номерацията на страниците.

Липсва последната страница с издателска информация.
Източници
Физическо описание, УДК — COBISS
Причина защо е непълен
Липсва последната страница с издателска информация.
Град на издателя
София
Цена
1,70 лв.
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой сканове
2
9
Бележки
Физическо описание: 287 с., 10 л. : факс., портр. ; 25 см.

Между страници 4 и 5 има вложка с портрет на автора.
Книгата съдържа още 11 вложки с графики и факсимилета, които не са включени в номерацията на страниците.

Липсва последната страница с издателска информация.
Физическо описание: 287 с., 10 л. : факс., портр. ; 25 см.

Между страници 4 и 5 има вложка с портрет на автора.
Книгата съдържа още 11 вложки с графики и факсимилета, които не са включени в номерацията на страниците.
Страници 2, 6, 284 и 286 са празни.

Липсва последната страница с издателска информация.
Причина защо е непълен
Липсва последната страница с издателска информация.
Липсва 287 страница с издателска информация.