Промени – Корабът с алени платна – Александър Грин

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Илиана Бладова-Георгиева
Език, от който е преведено
руски
Формат
84×108/32
Номер
ДС-3
Литературна група
V
Националност
съветска
Бележки за изданието, от което е направен преводът
А. С. Грин
Собрание сочинений в шести томах
том 3
Библиотека "Огонек"
Издательство "Правда"
Москва 1965
тираж 463 000
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печатница
ДПК Димитър Благоев — София, ул. Н. Ракитин 2
Дадена за набор/печат
22.III.1971 г.
Подписана за печат
20.VI.1971 г.
Излязла от печат
октомври 1971 г.
Печатни коли
5
Издателски коли
3,80
Поредност на изданието
трето
Град на издателя
София
Адрес на издателя
ул. Гр.Игнатиев 2а
Код / Тематичен номер
2703
Цена
0,23 лв.
Редактор
Стефка Цветкова
Технически редактор
Александър Димитров
Рецензент
Пенка Кънева
Художник
Васил Йончев
Коректор
Христина Киркова
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Адрес на издателя
ул. Гр.Игнатиев 2а
ул. Гр. Игнатиев 2а
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Илиана Бладова-Георгиева
Илиана Владова-Георгиева