Промени – История на България през погледа на кандидатстудента – Драгомир Драганов; Искра Боева; Чавдар Н…

Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Автор
Драгомир Драганов, Искра Боева, Чавдар Найденов
Брой сканове
0
6
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Автор
Драгомир Драганов, Искра Боева, Чавдар Найденов
Драгомир Драганов; Искра Боева; Чавдар Найденов
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Текст след OCR
Драгомир Драганов, Искра Боева, Чавдар Найденов

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КАНДИДАТСТУДЕНТА

Българска
Първо издание


Художник на корицата Стефан Божков
Художествен редактор Борис Драголов
Технически редактор Елена Драганова

Код 36/9535322231/5064-16-90
Подписана за печат август 1990
Формат 70x100/32
Тираж 100000+65
Печатни коли 5,50
Издателски коли 3,08
УИК 5,54

Цена 1,99 лв.


Университетско издателство “Св. Климент Охридски“
ДФ “Абагар“ — поделение В. Търново~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


Втора творческа кооперация

История на България
през погледа
на кандидатстудента

Съвсем КРАТЪК КУРСУНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
СОФИЯ, 1990


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Съвсем краткият курс „История на България през погледа на кандидатстудента“ е първото по рода си учебно помагало, чиято задача е да не подпомага кандидатстудентите в подготовката им за конкурсния изпит.
Независимо от това то е предназначено на първо място за кандидатстуденти и за родители с по-здрави нерви, но с чувствителни души, а ще е от полза и за начинаещи научни работници, а също и за онзи, ама наистина много широк, кръг любители на родната история.Втора творческа кооперация.

(C) Jusautor, Sofia 1990

Всички права запазени.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ПРЕДГОВОР

Тази книга, уважаеми читатели, отдавна вървеше към теб. Докато несъзнателни и жални за евтина слава лице търчаха ежегодно към редакцията на вестник „Стършел“, за да продават традиционните кандидатстудентски „бисери“, група запалени изследвани прилежно събираха разнопосочните и неочаквани пориви на кандидатстудентската фантазия и се опитваха да ги сглобят в строго научни рамки, за да й помогнат да блесне с цялото си богатство и очарование.
За разлика от повечето автори, ние ще разкрием още в началото изследователския си метод. И, пак за разлика от тях, ще си признаем честно, че почти не сме автори, а по-скоро компилатори. Всеки от нас грижливо отбираше сред работите, които преглежда, оригиналните хрумвания, които после дружно обединявахме смислово и хронологически в съответната тема. Или, с други думи, пред теб, драги читателю — и нека не звучи нескромно — е един от най-големите колективни трудове, поне по броя на авторите (кандидатстуденти и проверяващ) — около 54 000 думи, или средно по 4 500 автори на тема!
И нека после някой дръзне да каже, че в България историята не е всенародно дело!
Впрочем горното нека го имат за сведение и онези, най-често незаконно сдобили се с ежегодната „сборна“ тема, които разнасят нагоре и надолу невежеството си във вида примерно на „Глей пък един к’во е написал“, показвайки за по-голяма убедителност и фиктивния, сиреч „нашия“ изпитен номер, който винаги е точно с един по-голям от броя на проверените работи. Щото заради такива хора неведнъж са се канили да ни викат на едно място…
От туй, що предстои да прочетеш, любезни наш читателю, можем да си правим изводи каквито си пожелаем — зависи от акъла ти, служебното ти положение, по-малко от образованието ти и доста повече от чувството ти за хумор и за гражданска отговорност. Само един извод не си прави, независимо от акъла си, служебното си положение и т.н. — че искаме да обидим, да осмеем кандидатстудентите.
Да, ние искаме и да се посмеем, но дваж повече искаме заедно с кандидатстудентите — да се надсмеем над системата на конкурсните изпити, която веднъж в годината поставя една огромна група невинни хора в стресовата ситуация на непознатата аудитория, празните бели листове и строго ограниченото време, в което — нерядко за първи път в живота си — те трябва писмено да се изявят. Да се надсмеем над тази система и всичките й производни — ежегодната масова психоза, ежегодното търсене на параграфи и привилегии, ежегодното „не може да бъде!“ след обявяването на резултатите.
Може! Защото, от друга страна, макар и да си има своите производни, тази система е всъщност подсистема на една много по-голяма…
И още неща — от година на година намаляват мераклиите за техническите специалности за сметка на хуманитарните и най-вече на онези, за които се кандидатствува и с изпит по история. Поради туй ще завършим с едно пожелание към онези, които продължават да считат, че от история всеки разбира, че историята (и българския език), за разлика примерно от математиката или физиката, са „проста работа“ — нека си помислят…
Две пояснения, по-скоро от технически характер. Доколкото сме изцяло зависими от кандидатстудентската ръка, ежегодно посягаща към плика с темите, за съжаление нямаме възможност да предложим разработки по всички теми, включе ни в справочника. Това, а не някакъв стремеж към оригиналност, предопредели и заглавието на „Съвсем краткия курс“. Отново на тази причина се дължат и повторенията на някои от темите. Оставили сме ги обаче не за да търсим обем, а съвсем съзнателно — те дават ярка представа за завидното и непрестанно повишаване на равнището и обема на знания у младото българско поколение.
В хроникьор-компилаторската работа по „Съвсем краткия курс“ участвуваха общо около 30 проверители, но за правото да се наричат негови съставители претендират доц. Драгомир Драганов, гл. ас. Искра Баева и доц. Чавдар Найденов. Речник-показалецът на личните имена, географските местности и непознатите думи е дело на доц. Драгомир Драганов.
От името на но-голямата част от авторите, както и от това на хроникьор-компилаторите — приятно занимание, любознателний наш читателю!

август 1989 година
доц. Драгомир Драганов~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР / 5

ДЯЛ I. БЪЛГАРИЯ В ЕПОХАТА НА ФЕОДАЛИЗМА
1. Създаване на българската държава / 7
2. Могъщество на българската държава I / 10
3. Могъщество на българската държава II / 14
4. Въстановяване, укрепване у политическо издигане на българската държава при Асеновци (1186 — 1241 г.) / 21

ДЯЛ II. БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ
5. Борба национално осъзнаване / 26
6. Освобождението на България (1876 — 1878 г.) / 29

ДЯЛ III. БЪЛГАРИЯ В ЕПОХАТА НА КАПИТАЛИЗМА
7. Съединението на Северна и Южна България / 35
8. Влиянието на Великата октомврийска социалистическа революция в България / 40
9. Революционно-антифашистката борба на българския народ (1923 — 1925 г.) / 43
10. Септемврийското народно антифашистко въстание през 1923 година. / 48
11. България в годините на Втората световна война (1939 — 1944 г.) / 53

ДЯЛ IV. БЪЛГАРИЯ В ЕПОХАТА НА СОЦИАЛИЗМА
12. Изграждане на социалистическото общество в България

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / 62

РЕЧНИК-ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА, ГЕОГРАФСКИТЕ МЕСТНОСТИ и ЧУЖДИТЕ ДУМИ / 63
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
70×100/32
Жанр
Ръководство, наръчник ;
Категория
···················· Ръководства и самоучители
Тип
Научна и образователна литература
Националност
българска
Анотация
Съвсем краткият курс „История на България през погледа на кандидатстудента“ е първото по рода си учебно помагало, чиято задача е да не подпомага кандидатстудентите в подготовката им за конкурсният изпит.
Независимо от това е предназначено на първо място за кандидатстуденти и за родители с по-здрави нерви, но с чувствителни души, а ще е от полза и за начинаещи научни работници, а също и за онзи, ама наистина много широк, кръг любители на родната история.
Съдържание
Предговор — доц. Драгомир Драганов, август 1989 / 5
Други полета
Стр. 3:
— Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Исторически факултет
Втора творческа кооперация

С пълни авторски права:
Втора творческа кооперация
с/о Jusautor, Sofia 1990
Има само сканове
1
Причина защо е непълен
липства задна корица
Печатница
ДФ „Абагар“ — поделение В.Търново
Подписана за печат
август 1990
Печатни коли
5,50
Издателски коли
3,08
УИК
5,54
Тираж
1000000+65
Поредност на изданието
първо
Издател
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
Град на издателя
София
Код / Тематичен номер
36/9535322231/5064-16-90
Цена
1,99 лв.
Художествен редактор
Борис Драголов
Технически редактор
Елена Драганова
Художник
Стефан божков
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Жанр
Ръководство, наръчник ;
Ръководство, наръчник
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Подвързия
меки
Теми
Сатира; Хумор; Интелектуален конфликт
Жанр
Ръководство, наръчник
Ръководство, наръчник; История; Образование
Категория
···················· Ръководства и самоучители
···················· Справочници
Тип
Научна и образователна литература
Справочна литература; Хумористична проза
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
Предговор — доц. Драгомир Драганов, август 1989 / 5
Предговор — доц. Драгомир Драганов, август 1989 / 5
История на България през погледа на кандидатстудента — стр. 7
Речник-показалец на личните имена, географските местности и чуждите думи — стр. 63
Причина защо е непълен
липства задна корица
липсва задна корица
Художник
Стефан божков
Стефан Божков
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Теми
Сатира; Хумор; Интелектуален конфликт
Сатира; Хумор; Интелектуален конфликт; Четиво за малки и големи
Жанр
Ръководство, наръчник; История; Образование
История; Образование; Развлечения и свободно време
Категория
···················· Справочници
·········· Образование
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Тип
Справочна литература; Хумористична проза
Разни
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
886.7-845