Промени – Ейнджъл – Джос Стърлинг

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
ISBN
978-954-27-1602-0
Тип
роман
Националност
английска (не е указана)
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Angel Dares
Copyright 2015 by Joss Stirling
The moral right of the author has been asserted.
Angel Dares was originaly published in English in 2015.
This translation is published by arrangement with Oxford University Press.
Анотация
Историята на Савантите продължава с дългоочакваната пета книга от популярната поредица.

Ейнджъл е импулсивна. Не й е лесно да прикрива савантската си способност да контролира водата. Тя се запознава с отнесения, красив Маркъс на музикален фестивал, в който участват и двамата, и се оказва в непознати води. Когато той пее, душата й отговаря със своя собствена музика. Също като прилива тяхното взаимно привличане не може да бъде спряно, но недоверието на Маркъс към дарбата на Ейнджъл е още по-силно. Как изобщо биха могли да бъдат заедно, щом Маркъс е неспособен да приеме това, което Ейнджъл е, както и това какво биха могли да означават те един за друг? И докато примката се затяга около общността на савантите, настъпва време всеки да избере страна.
Осмели се да обичаш……..
Осмели се да вярваш!

Историята на Савантите продължава с дългоочакваната пета книга от популярната поредица.

Ейнджъл е импулсивна. Не й е лесно да прикрива савантската си способност да контролира водата. Тя се запознава с отнесения, красив Маркъс на музикален фестивал, в който участват и двамата, и се оказва в непознати води. Когато той пее, душата й отговаря със своя собствена музика. Също като прилива тяхното взаимно привличане не може да бъде спряно, но недоверието на Маркъс към дарбата на Ейнджъл е още по-силно. Как изобщо биха могли да бъдат заедно, щом Маркъс е неспособен да приеме това, което Ейнджъл е, както и това какво биха могли да означават те един за друг? И докато примката се затяга около общността на савантите, настъпва време всеки да избере страна.
Има само сканове
1
Печатница
Инвестпрес АД, София, 2015
Град на издателя
София
Адрес на издателя
ПК 1142, ул. Фритьоф Нансен 9
Цена
12,90 лв.
Оформление на корица
Johanna Basford
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Елка Виденова
Теми
Европейска литература; Четиво за тийнейджъри (юноши)
Жанр
Романтично фентъзи
Категория
···················· Фентъзи
Авторска серия
Саванти
Бележки
Книгата няма съдържание.
Записът е непълен
1
Редактор
Ваня Петкова
Коректор
Ина Тодорова
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в авторската серия
5