Промени – Левски – Яна Язова

dijon ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие на том
книга първа
Формат
84/108/32
Тип
роман
Националност
българска
Издателска поредица
Балкани
Други полета
Текстът разчете и подготви за печат по авторски ръкописи — Петър Величков
Печат
ДП „Димитър Благоев“, София
Излязла от печат
15. IV. 1987 година
Печатни коли
53,50
Издателски коли
44,94
УИК
47,55
Тираж
80 112
Поредност на изданието
първо
Град на издателя
София
Код / Тематичен номер
25/9536179711/5506-13-87
Издателски №
6500
Отговорен редактор
Мария Кондова
Редактор
Петър Величков
Редактор на издателството
Михаил Неделчев
Художествен редактор
Кънчо Кънев
Технически редактор
Емилия Дончева
Рецензент
Крумка Шарова
Художник
Богдан Мавродинов
Коректор
Добрина Имова; Лили Пеева
dijon ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Тодор Боров (предговор); Петър Величков (послеслов); Петко Тотев (послеслов)
Категория
···················· Българска документална проза
УДК
886.7-31
№ в поредицата
1
Бележки
Истинското име на автора е Люба Тодорова Ганчева
Книгата е книга 1 от трилогията Балкани
dijon ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
9114