Брайън Олдис
Дългият следобед на Земята
Промени

Rinaldo ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в поредицата
115
115
Брой страници
264
264
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Теми
Награда „Хюго“
Жанр
научна фантастика
Научна фантастика
Категория
·········· Фантастика
···················· Научна фантастика
УДК
820-312.9
К
662-5874b97b08dbc.jpg
Печат
„Дунав-Прес“ Русе
„Дунав-Прес“ — Русе