Промени – Една воденица се носеше по Сирет – Михаил Садовяну

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Спаска Кануркова
Език, от който е преведено
румънски
Националност
румънска
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Mihail Sadoveanu
Venea o Moara pe Siret
Opere vol. 8
Editura de stat pentru literatura Si arta - 1957
Bucuresti
Анотация
Богатото творчество на големия румънски класик Михаил Садовяну е художествена енциклопедия на живота на румънкия народ. То е наситено с обичта на писателя към обикновения човек, рисува обширна картина на тежката, страдалческа съдба на безправното селячество през миналия век.
В романа „Една воденица се носеше по Сирет“ на фона на една трагична любов авторът разкрива упадъка и разложението на чокойската класа. Отива си чокойнът, всевластният господар, но на негово място идва още по-жестокият и алчен собственик — буржоата. задълбочава се трагедията на румънския селянин.
Рекламни коментари
Библиотека Избрани романи
1976

1. Брюл — Юзеф Крашевски
2. Мефистофел — Клаус Ман
3. Актьорът — Марио Солдати
4. Дъщерята на професора — Пиърс Пол Рид
5. Една воденица се носеше по Сирет — Михаил Садовяну
6. Есента на патриарха — Гарсия Маркес
Други полета
С пълни авторски права:
Traducete de Spaska Kanurkova
Redactor Veselina Gheorghieva
Editura NARODNA KULTURA
Sofia, 1976
Цена
1,42 лв.
Редактор
Веселина Георгиева
Редакционна колегия
Блага Димитрова; Васил Попов; Григор Павлов; Драгомир Асенов; Евдокия Метева; Емилиян Станев; Здравко Петров; Камен Калчев; Кръстан Дянков; Людмила Стефанова; Николай Хайтов
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Анотация
Богатото творчество на големия румънски класик Михаил Садовяну е художествена енциклопедия на живота на румънкия народ. То е наситено с обичта на писателя към обикновения човек, рисува обширна картина на тежката, страдалческа съдба на безправното селячество през миналия век.
В романа „Една воденица се носеше по Сирет“ на фона на една трагична любов авторът разкрива упадъка и разложението на чокойската класа. Отива си чокойнът, всевластният господар, но на негово място идва още по-жестокият и алчен собственик — буржоата. задълбочава се трагедията на румънския селянин.
Богатото творчество на големия румънски класик Михаил Садовяну е художествена енциклопедия на живота на румънския народ. То е наситено с обичта на писателя към обикновения човек, рисува обширна картина на тежката, страдалческа съдба на безправното селячество през миналия век.
В романа „Една воденица се носеше по Сирет“ на фона на една трагична любов авторът разкрива упадъка и разложението на чокойската класа. Отива си чокойнът, всевластният господар, но на негово място идва още по-жестокият и алчен собственик — буржоата. задълбочава се трагедията на румънския селянин.
Причина защо е непълен
ще довърша
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
84×108/32
Теми
Социален реализъм; Балкански литератури
Жанр
Художествена литература; Класическа проза (XX век)
Категория
···················· Класически романи и повести
Литературна група
IV
УДК
Ч859-31
Източници
- COBISS
УДК: Ч859-31
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
ДП „Ст. Добрев — Странджата“ — Варна, Бул. „Хр. Ботев“ 3
Дадена за набор/печат
15. IV. 1976
Подписана за печат
юни 1976
Излязла от печат
юли 1976
Печатни коли
16
Издателски коли
13,44
Тираж
25125
Поредност на изданието
първо
Издател
Народна култура
ДИ „Народна култура“
Художествен редактор
Ясен Васев
Технически редактор
Гюлка Попова
Рецензент
Гергана Стратиева
Художник
Александър Поплилов
Коректор
Грета Петрова; Радослава Маринович
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Анотация
Богатото творчество на големия румънски класик Михаил Садовяну е художествена енциклопедия на живота на румънския народ. То е наситено с обичта на писателя към обикновения човек, рисува обширна картина на тежката, страдалческа съдба на безправното селячество през миналия век.
В романа „Една воденица се носеше по Сирет“ на фона на една трагична любов авторът разкрива упадъка и разложението на чокойската класа. Отива си чокойнът, всевластният господар, но на негово място идва още по-жестокият и алчен собственик — буржоата. задълбочава се трагедията на румънския селянин.
Богатото творчество на големия румънски класик Михаил Садовяну е художествена енциклопедия на живота на румънския народ. То е наситено с обичта на писателя към обикновения човек, рисува обширна картина на тежката, страдалческа съдба на безправното селячество през миналия век.
В романа „Една воденица се носеше по Сирет“ на фона на една трагична любов авторът разкрива упадъка и разложението на чокойската класа. Отива си чокойнът, всевластният господар, но на негово място идва още по-жестокият и алчен собственик — буржоата. Задълбочава се трагедията на румънския селянин.