Айзък Азимов
Избрани фантастични произведения в два тома • Том 1
Промени

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Вихра Манова; Лиляна Георгиева; Емануел Икономов; Александър Хрусанов
Година на превод
1989
Други автори
Александър Хрусанов (предговор)
Съставител
Вихра Манова; Александър Хрусанов
Формат
60×90/16
Теми
Американска литература (САЩ, Канада)
Жанр
Научна фантастика
Номер
С-3
Литературна група
VI
Тип
Сборник разкази; роман
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Isaac Asimov
The Early Asimov
Copyright 1972 by Isaac Asimov
Granada Publishing Ltd. 1974
Legal Rites
Christmas on Ganymed
The Billiard Ball
-
Isaac Asimov
Earth is Room Enough
Copyright 1957 by Isaac Asimov
Doubleday and CO Inc. 1957
Someday
-
Isaac Asimov
Nine Tomorrows
Copyright 1958 by Isaac Asimov
Galaxy Publishing Corporation 1958
The Ugly Little Boy
-
Isaac Asimov
The Bicentennial Man
Copyright 1976 by Isaac Asimov
Granada Publishing Ltd. 1981
The Melody
-
Isaac Asimov
Foundation
Copyright by Isaac Asimov
Granada Publishing Ltd. I960
Съдържание
Тъй като светът не е, какъвто ни се иска — Александър Хрусанов / 5

Ранни разкази
Правни церемонии — превод Вихра Манова / 15
Нова година на Ганимед — превод Вихра Манова / 43
Билярдната топка — превод Вихра Манова / 58
Някой ден — превод Лиляна Георгиева / 74
Грозното момченце — превод Лиляна Георгиева / 83
Мелодията — превод Емануел Икономов / 122

Фондацията — превод Александър Хрусанов / 131
Други полета
С пълни авторски права:
Isaac Asimov, 1951, 1957, 1958, 1972, 1976
Александър Хрусанов, съставител, 1989 / Вихра Манова, съставител, 1989
Александър Хрусанов, предговор, 1989 / Вихра Манова, Лиляна Георгиева, Емануел Икономов, Александър Хрусанов, преводачи, 1989
с/о Jusautor, Sofia
Бележки
Оригиналните заглавия са взети от втория том; в първия не е посочено нищо.
Оригиналното заглавие на „Мелодията“ е сгрешено; истинското е „Marching In“.
Източници
- SFBG
информацията в "Бележки"
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
ДП „Георги Димитров“ — София
Дадена за набор/печат
юни 1989
Подписана за печат
ноември 1989
Излязла от печат
декември 1989
Печатни коли
19,50
Издателски коли
19,50
УИК
21,01
Поредност на изданието
първо
Код / Тематичен номер
23/ 95366/ 5637-246-89
Цена
3,02 лв.
Редактор
Дочка Русева
Художествен редактор
Момчил Колчев
Технически редактор
Божидар Петров
Художник
Фико Фиков
Коректор
Мария Стоянова
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други полета
С пълни авторски права:
Isaac Asimov, 1951, 1957, 1958, 1972, 1976
Александър Хрусанов, съставител, 1989 / Вихра Манова, съставител, 1989
Александър Хрусанов, предговор, 1989 / Вихра Манова, Лиляна Георгиева, Емануел Икономов, Александър Хрусанов, преводачи, 1989
с/о Jusautor, Sofia
С пълни авторски права:
Isaac Asimov, 1951, 1957, 1958, 1972, 1976
Александър Хрусанов, съставител, 1989 / Вихра Манова, съставител, 1989
Александър Хрусанов, предговор, 1989 / Вихра Манова, Лиляна Георгиева, Емануел Икономов, Александър Хрусанов, преводачи, 1989

с/о Jusautor, Sofia
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други полета
С пълни авторски права:
Isaac Asimov, 1951, 1957, 1958, 1972, 1976
Александър Хрусанов, съставител, 1989 / Вихра Манова, съставител, 1989
Александър Хрусанов, предговор, 1989 / Вихра Манова, Лиляна Георгиева, Емануел Икономов, Александър Хрусанов, преводачи, 1989

с/о Jusautor, Sofia
С пълни авторски права:
Александър Хрусанов, съставител, 1989 / Вихра Манова, съставител, 1989
Александър Хрусанов, предговор, 1989 / Вихра Манова, Лиляна Георгиева, Емануел Икономов, Александър Хрусанов, преводачи, 1989

с/о Jusautor, Sofia
Бележки
Оригиналните заглавия са взети от втория том; в първия не е посочено нищо.
Оригиналното заглавие на „Мелодията“ е сгрешено; истинското е „Marching In“.