Хаим Бенадов
Този дълъг път…
Промени

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
32/84/108
Номер
Б-3
Литературна група
VI/32
УДК
886.7-31
Тип
роман
Националност
българска
Източници
- COBISS
УДК: 886.7-31
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Дадена за набор/печат
17. VII. 1975
Излязла от печат
30. X. 1975
Печатни коли
24,50
Издателски коли
18,74
Тираж
20 100
Град на издателя
София
Поръчка
166/1975
Издателски №
3925
Цена
1,84 лв.
Редактор
Милчо Радев
Художествен редактор
Стефан Груев
Технически редактор
Любен Петров
Художник
Кремен Белев
Коректор
Елена Балканска
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Има само сканове
1
Записът е непълен
1