Промени – Избрани творби в три тома – Франсис Скот Фицджералд

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Рада Шарланджиева; Николай Попов; Красимира Тодорова; Нели Доспевска; Владимир Левчев
Език, от който е преведено
английски
Съставител
Николай Попов
Формат
84×108/32
Номер
Ч820-3
Литературна група
ХЛ
Тип
Сборник - роман; новели
Националност
американска
Бележки за изданието, от което е направен преводът
F. Scott Fitzgerald
- The Great Gatsby (1925)
Penduing Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex, 1962

- This Side of Paradise (1920)
Penduing Books in association with The Bodley Head, 1967
London, England

- The Diamond as Big as the Ritz (1922)
- The Ice Palace (1920)
- May Day (1920)

Short Stories, Volyme 5
The Bodley Head, 1975 - London, England
and
The Stories of F. Scott Fitzgerald, Volyme I
Penduing Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex, England, 1962
Съдържание
Отсам рая — роман, превела Рада Шарланджиева / 5
Новели:
— Първи май / 285
— Леденият дворец / 338
превел Николай Попов
— Диамант, колям колкото „Риц“ / 364
превела Красимира Тодорова
Великия Гетсби — роман, превела Нели Доспевска / 409
Бележки / 553
Други полета
С пълни авторски права:
Николай Попов, съставител / Рада Шарланджиева, Николай Попов, Красимира Тодорова, Нели Доспевска, превод / Жеко Алексиев, художествено оформление

Стиховете в тази книга са преведени от Владимир Левчев.
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
ДП „Димитър Благоев“ — София, ул. „Николай Ракитин“ 2
Дадена за набор/печат
август 1986
Подписана за печат
ноември 1986
Излязла от печат
декември 1986
Печатни коли
35
Издателски коли
29,40
УИК
32,86
Поредност на изданието
първо и трето издание
Издател
Народна култура
ДИ „Народна култура“
Адрес на издателя
ул. „Гаврил Генов“ 4
Код / Тематичен номер
04/ 9536673511/ 5557-182-86
Цена
4,38
4,38 лв.
Главен редактор
Людмила Евтимова
Редактор
Жечка Георгиева; Амалия Марева
Редакционна колегия
Димитри Иванов; Мариана Неделчева; Николай Попов
Художествен редактор
Стефан Десподов
Технически редактор
Олга Стоянова
Художник
Жеко Алексиев
Коректор
Здравка Славянова
Оформление на корица
Жеко Алексиев
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Поредност на изданието
първо и трето издание
първо и трето
Оформление на корица
Жеко Алексиев