Гор Видал
Сътворението
Промени

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Незабравка Михайлова
Език, от който е преведено
английски
Формат
84×108/32
Номер
Ч 820-3
Литературна група
ХЛ
Националност
американска
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Gore Vidal
Creation, 1981
Ballantine Books - New York
Анотация
Това произведение на добре известния и у нас американски писател Гор Видал (роден в 1925 г.) с право бе оценено от критиката като забележително постижение в областта на романизираната история — жанр труден и взискателен, но с богати възможности, вече убедително доказани и разгърнати от автора на „Сътворението“ в предишни негови творби. Тук той е избрал една от интересните епохи в историята на човечеството: V век пр. н. е., наситена със събития и конфликти, които Видал пресъздава във внушителен мащаб, изграждайки повествованието в няколко плана, и пред читателя оживяват пълнокръвно образите на Перикъл, Демокрит, Дарий, Ксеркс, Буда, Конфуции… Обединяваща функция в тази извънредно широка историческа панорама получават вечните въпроси за природата на човека и за условията на неговото съществуване, за загадките на Битието. Писателят е съумял да изгради ярък и художествено достоверен портрет на претворената от него епоха и макар да се въздържа от преки изводи и внушения, той недвусмислено подтиква читателя към размисъл над проблемите, които поставя сравнението между духовното, социалното, политическото развитие на едно древно общество и нашата съвременност.
Други полета
С пълни авторски права:
Gore Vidal
Незабравка Михайлова, превод
Печат
ДП „Димитър Благоев“ — София, ул. „Никола Ракитин“ 2
Дадена за набор/печат
юни 1989
Подписана за печат
юли 1989
Излязла от печат
септември 1989
Печатни коли
41
Издателски коли
34,44
УИК
40,21
Поредност на изданието
първо
Издател
Народна култура
ДИ „Народна култура“
Адрес на издателя
ул. „Гаврил Генов“ 4
Код / Тематичен номер
04/ 9536629611/ 5637-354-89
Цена
5,40
5,40 лв.
Редактор
Павлина Чохаджиева
Художествен редактор
Стефан Десподов
Технически редактор
Олга Стоянова
Рецензент
Димитри Иванов
Художник
Николай Пекарев
Коректор
Грета Петрова; Стефка Добрева
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Теми
Античност; Будизъм; Даоизъм; Древна Гърция; Древни религии и култове; Идеи и идеали; Индия; Китай; Религиозна тематика
Жанр
Епически роман; Интелектуален (експериментален) роман; Исторически роман; Роман за съзряването; Съвременен роман (XX век); Философски роман
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
Ч820(73)-31
Други полета
С пълни авторски права:
Gore Vidal
Незабравка Михайлова, превод
№ в Моята библиотека
987
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Година на превод
1989