Промени – Том 2; Клетниците – Виктор Юго

petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Оформление на корица
Николай Пекарев
Литературна група
ХЛ. 04/95366 79711/5557-68-88
Брой страници
802
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Editions Gallimard, Paris, 1973
Съдържание
Първа част
ФАНТИН
Книга първа
ЕДИН ПРАВЕДНИК
I. Господин Мириел . . . • 9
II. Господин Мириел се превръща в монсеньор Биенвьоню 12
III* На добър епископ — тежка епархия * 17
IV. Единство на думи и дела ........ 19
V* Наистина негово преосвещенство прекадено дълго
носеше своите раса . . 26
VI* Кому беше поверил охраната на своя дом . . 29
VII. Крават ...*..**.**.* 34
VIII. Философия след чаша вино . . 38
IX. Сестрата разказва за брата ....... 41
X. Епископът пред неведома светлина ..... 45
XI. Една уговорка 56
XII* Самотата на монсеньор Биенвьоню .... 61
XIII. В какво вярваше той 64
XIV. За какво мислеше той ••...••.• 68
КНИГА ВТОРА
ПАДЕНИЕ
I. По мръкнало след цял ден ходене . • • • • 71
II. Благоразумието, съветник на мъдростта ... 82
III. Героизмът на безропотното подчинение ... 86
IV. Няколко подробности ва мандрите в Понтарлив . 91
V. Спокойствие 94
VI. Жан Валжан * 96
VII. Дълбините на отчаянието ....... 101
VIII. Вълната и тъмата 108
IX. Нови огорчения ПО
X. Жан Валжан буден П1
petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
Първа част
ФАНТИН
Книга първа
ЕДИН ПРАВЕДНИК
I. Господин Мириел . . . • 9
II. Господин Мириел се превръща в монсеньор Биенвьоню 12
III* На добър епископ — тежка епархия * 17
IV. Единство на думи и дела ........ 19
V* Наистина негово преосвещенство прекадено дълго
носеше своите раса . . 26
VI* Кому беше поверил охраната на своя дом . . 29
VII. Крават ...*..**.**.* 34
VIII. Философия след чаша вино . . 38
IX. Сестрата разказва за брата ....... 41
X. Епископът пред неведома светлина ..... 45
XI. Една уговорка 56
XII* Самотата на монсеньор Биенвьоню .... 61
XIII. В какво вярваше той 64
XIV. За какво мислеше той ••...••.• 68
КНИГА ВТОРА
ПАДЕНИЕ
I. По мръкнало след цял ден ходене . • • • • 71
II. Благоразумието, съветник на мъдростта ... 82
III. Героизмът на безропотното подчинение ... 86
IV. Няколко подробности ва мандрите в Понтарлив . 91
V. Спокойствие 94
VI. Жан Валжан * 96
VII. Дълбините на отчаянието ....... 101
VIII. Вълната и тъмата 108
IX. Нови огорчения ПО
X. Жан Валжан буден П1
Първа част
ФАНТИН
Книга първа
ЕДИН ПРАВЕДНИК
I.Господин Мириел . . . • 9
II.Господин Мириел се превръща в монсеньор Биенвьоню 12
III* На добър епископ — тежка епархия * 17
IV. Единство на думи и дела ........ 19
V* Наистина негово преосвещенство прекадено дълго
носеше своите раса . . 26
VI* Кому беше поверил охраната на своя дом . . 29
VII. Крават ...*..**.**.* 34
VIII. Философия след чаша вино . . 38
IX. Сестрата разказва за брата ....... 41
X. Епископът пред неведома светлина ..... 45
XI. Една уговорка 56
XII* Самотата на монсеньор Биенвьоню .... 61
XIII. В какво вярваше той 64
XIV. За какво мислеше той ••...••.• 68
КНИГА ВТОРА
ПАДЕНИЕ
I. По мръкнало след цял ден ходене . • • • • 71
II. Благоразумието, съветник на мъдростта ... 82
III. Героизмът на безропотното подчинение ... 86
IV. Няколко подробности ва мандрите в Понтарлив . 91
V. Спокойствие 94
VI. Жан Валжан * 96
VII. Дълбините на отчаянието ....... 101
VIII. Вълната и тъмата 108
IX. Нови огорчения ПО
X. Жан Валжан буден П1
petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Бележки
ИЗБРАНИ ТВОРБИ
В ОСЕМ ТОМА
1988—1989
Том I
ПАРИЖКАТА СВЕТА БОГОРОДИЦА
Том II и III
КЛЕТНИЦИТЕ
Том IV
ЧОВЕКЪТ, КОЙТО СЕ СМЕЕ
Том V
МОРСКИ ТРУЖЕНИЦИ
ДЕВЕТДЕСЕТ И ТРЕТА ГОДИНА
Том VI
ДРАМИ
Том VII
ПОЕЗИЯ
Том VIII
ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА, ЕСТЕТИКА
И ПУБЛИЦИСТИКА
petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Художник
Раймон Морети
Борислав ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
Клетниците
Избрани творби в осем тома
Подзаглавие
Избрани творби в осем тома
Клетниците; части 1 и 2
Заглавие на том
Том 2, част 1, част 2
Том 2
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
802
800
Сканирани страници
ventcis ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
Избрани творби в осем тома
Том 2
Подзаглавие
Клетниците; части 1 и 2
Клетниците
Заглавие на том
Том 2
Издателска поредица
Виктор Юго. Избрани творби в осем тома
№ в поредицата
2
ventcis ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие на том
част 1; част 2
ventcis ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
Том 2
Том 2. Клетниците
Подзаглавие
Клетниците
Заглавие на том
част 1; част 2
част 1 и 2
ventcis ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
Том 2. Клетниците
Том 2; Клетниците