Промени – Гордост – Уилям Уортън

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
20 см
УДК
820(73)-31
Източници
Тип: роман - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8A%D0%BD#.D0.A1.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.8F.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.BD.D0.B8_.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B8
Тип: роман - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8A%D0%BD#.D0.A1.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.8F.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.BD.D0.B8_.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B8
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2054457783957728&rec=10&sid=2
Записът е непълен
1
Причина защо е непълен
Липсва формат
№ в Моята библиотека
8427