Промени – Уморените коне ги убиват, нали? – Хорас Маккой

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Теми
Американска литература (САЩ, Канада)
ISBN
978-954-655-500-7
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Horace Mccoy
They Shoot Horses, Don't They?
Kiss Tomorrow Goodbye
No Pockets in a Shroud

Richard Clay (The Chaucer Press.) Ltd., 1962, 1975
Съдържание
Уморените коне ги убиват, нали? / 7
Прости се с утрешния ден / 91
Саванът няма джобове / 401
Други полета
С пълни авторски права:
София Василева, превод, 1990 / „Megachrom“ — оформление на корицата, 2014
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
София Василева
Година на превод
1990
Формат
60/90/16
Националност
американска
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печатница
„Полиграфюг“ АД — Хасково
Печатни коли
37
Адрес на издателя
ПК 1784, жк. „Младост“ 1, Бул. „Цариградско шосе“ 115 Н, ет. 3
Цена
17,99
17,99 лв. / 9,20 €
Редактор
Елка Николова
Оформление на корица
„Megachrom“
Компютърна обработка
Лука Гергински
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Бележки
На стр. 521 вместо глава XIII, издателят е отпечатал глава VIII.
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Издателска поредица
Галерия Съвременни романи
Съвременни романи