Стефан Дичев
Съдбоносната мисия
Промени

zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
Нямах намерение да продължавам повестта за моята младост. — 5
Глава първа. Подхващам нишката. — 7
Глава трета. Изпълняваме плана на нашия Генади Илич. — 18
Глава четвърта. Лисица без опащка. — 35
Глава пета. Един харем, два харема. — 42
Глава шеста. Опознавам спътниците. — 48
Глава седма. Разни непознати и един познат. — 60
Глава осма. Преминаваме фронтовата линия. — 67
Глава девета. Поздрав от Артамонов. — 81
Глава десета. Кемерът с жълтици. — 88
Глава единадесета. Юзбащията и неговият ага. — 99
Глава дванадесета. Надпрепускване с препятствие. — 108
Глава тринадесета. Непредвидено, неочаквано и страшно. — 113
Глава четиринадесета. Обсъждаме положението. — 119
Глава петнадесета. Вторият план на Генади Илич. — 127
Глава шестнадесета. Какво се беше случило. — 133
Глава седемнадесета. Резервният план. — 137
Епилог — 144
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Nb Scans
6
8
Записът е непълен
1
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Бележки
Липсват страници 147 и 148.
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
16/60/84
Литературна група
V
Печат
„В. Александров“ — Враца
Държавна печатница „Васил Александров“ — Враца
Дадена за набор/печат
2.II.1978
Подписана за печат
15.V.1978
Излязла от печат
15.VI.1978
Печатни коли
9,23
Издателски коли
8,53
Поредност на изданието
първо
Издател
Издателство „Отечество“
Държавно издателство „Отечество“
Адрес на издателя
бул. „Г. Трайков“ 2а
Код / Тематичен номер
11 337321211/1968-21-78
Редактор
Божанка Константинова
Художествен редактор
Светлана Йосифова
Технически редактор
Петър Балавесов
Коректор
Йорданка Некезова
Оформление на корица
Венелин Вълканов
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други полета
Цена: Брошура 0,47 лв. Подвързана 0,62 лв.
Дадена за набор/печат
2.II.1978
25.II.1978
Печатни коли
9,23
9,25
Издателски коли
8,53
8,63
Адрес на издателя
бул. „Г. Трайков“ 2а
бул. „Г. Трайков“ 2 а
Код / Тематичен номер
11 337321211/1968-21-78
11 9537321211/6056-21-78
Karel ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
Нямах намерение да продължавам повестта за моята младост. — 5
Глава първа. Подхващам нишката. — 7
Глава трета. Изпълняваме плана на нашия Генади Илич. — 18
Глава четвърта. Лисица без опащка. — 35
Глава пета. Един харем, два харема. — 42
Глава шеста. Опознавам спътниците. — 48
Глава седма. Разни непознати и един познат. — 60
Глава осма. Преминаваме фронтовата линия. — 67
Глава девета. Поздрав от Артамонов. — 81
Глава десета. Кемерът с жълтици. — 88
Глава единадесета. Юзбащията и неговият ага. — 99
Глава дванадесета. Надпрепускване с препятствие. — 108
Глава тринадесета. Непредвидено, неочаквано и страшно. — 113
Глава четиринадесета. Обсъждаме положението. — 119
Глава петнадесета. Вторият план на Генади Илич. — 127
Глава шестнадесета. Какво се беше случило. — 133
Глава седемнадесета. Резервният план. — 137
Епилог — 144
Нямах намерение да продължавам повестта за моята младост. — 5
Глава първа. Подхващам нишката. — 7
Глава трета. Изпълняваме плана на нашия Генади Илич. — 18
Глава четвърта. Лисица без опашка. — 35
Глава пета. Един харем, два харема. — 42
Глава шеста. Опознавам спътниците. — 48
Глава седма. Разни непознати и един познат. — 60
Глава осма. Преминаваме фронтовата линия. — 67
Глава девета. Поздрав от Артамонов. — 81
Глава десета. Кемерът с жълтици. — 88
Глава единадесета. Юзбащията и неговият ага. — 99
Глава дванадесета. Надпрепускване с препятствие. — 108
Глава тринадесета. Непредвидено, неочаквано и страшно. — 113
Глава четиринадесета. Обсъждаме положението. — 119
Глава петнадесета. Вторият план на Генади Илич. — 127
Глава шестнадесета. Какво се беше случило. — 133
Глава седемнадесета. Резервният план. — 137
Епилог — 144