Промени – Синдбадъ морякътъ – Николай Райновъ

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
Синбадъ морякътъ
Синдбадъ морякътъ
Алтернативно заглавие
Синбад морякът
Синдбад морякът