Боряна Ламбрева
Българската солова песен

Автор
Боряна Ламбрева
Заглавие
Българската солова песен
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Изкуство

Рецензент
проф. Мила Дюлгерова, проф. Анастас Славчев

Издател
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Град на издателя
София
Година на издаване
2018
Печатница
БПС ООД

Носител
хартия
Печатни коли
10
Формат
60/90/16
Брой страници
156
Подвързия
мека

ISBN
978-954-92438-2-6

Анотация
Боряна Ламбрева е позната с активната си дейност на акомпаниращ пианист — предимно в сферата на оперното и камерно-вокалното изпълнителство.
Има многобройни участия в редица академични, национални и международни конкурси, в камерно-вокални рецитали на наши и чуждестранни изпълнители — преди всичко в рамките на утвърдени музикални фестивали. Репертоарът й в областта на камерно-вокалното творчество е изключително богат, от барок до съвременна музика. Освен тези изяви, Боряна Ламбрева е предпочитан пианист-акомпанятор в голям брой провеждани у нас и в чужбина майсторски класове на водещи певци, диригенти и оперни режисьори.
Книгата „Българската солова песен“ се базира на дисертационния труд „Българската солова песен в камерното изпълнителско творчество и академичното образование. Интерпретационни особености“ защитен от Боряна Ламбрева на 31.10.2013 г.
Това е изследване, което има своя уникален принос и е опит да бъде обхваната проблематиката за появата, влиянието, популяризирането и спецификата при изпълнението на соловите песни от български композитори, присъствието им на концертния подиум и ролята им като репертоар в академично-образователния процес. Съществена част от разработката представлява анализ на интерпретационните особености в контекста на камерно-вокалното музициране.
Друг аспект от фокуса върху българската солова песен е проследяването на нейното присъствие в регламентите на академичните конкурси. За целите на изследването е събрана наличната информация относно провежданите в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ конкурси за периода 1995–2012 г. с участие на българска камерно-вокална музика и е извършена тяхната систематизация по време на провеждане, регламент и участие.
Информация за автора
Боряна Ламбрева е позната с активната си дейност на акомпаниращ пианист — предимно в сферата на оперното и камерно-вокалното изпълнителство.
Има многобройни участия в редица академични, национални и международни конкурси, в камерно-вокални рецитали на наши и чуждестранни изпълнители — преди всичко в рамките на утвърдени музикални фестивали. Репертоарът й в областта на камерно-вокалното творчество е изключително богат, от барок до съвременна музика. Освен тези изяви, Боряна Ламбрева е предпочитан пианист-акомпанятор в голям брой провеждани у нас и в чужбина майсторски класове на водещи певци, диригенти и оперни режисьори.
Автор е на публикации в специализирани издания.
Доцент по „камерно пеене“ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, където през 2013 г. защитава докторска дисертация.
Съдържание
УВОДНИ ДУМИ        …7
ПЪРВА ГЛАВА. Историческо развитие на българската солова песен…11
ВТОРА ГЛАВА. Българската солова песен в изпълнителското творчество…28
1. Същност на камерно-вокалното пеене…28
2. Традиции в западно-европейското камерно изпълнителство…30
3. Първи изпълнители на българска музика в областта а камерно-вокалното музициране…32
4. Изявени камерни двойки от 50-те години до края на XX век. Художествено-естетически принципи и търсения. Изводи…35
4.1. Лиляна Барева — Петър Щабеков…35
4.2. Мати Пинкас — Елена Миндизова..39
4.3. Павел Герджиков — Вера Баева…48
4.4. Благовеста Карнобатлова-Добрева — Елена Миндизова…57
ТРЕТА ГЛАВА. Българската солова песен в академичното образование. Конкурси, учредени от НМА…65
1. Камерно-вокалното музициране в учебния процес…65
2. Ролята на преподавателя-пианист за създаване на ансамбъл — участник и коректив едновременно…68
3. Българската солова песен в преподаването по камерно пеене. Особености на изпълнението…76
4. Академичните конкурси — сцена за изпълнения на български репертоар…89
4.1. Академичен певчески конкурс „Георги Златев-Черкин“…93
1.2. Международен академичен конкурс „Цветана Дякович“…98
4.3. Академичен конкурс „Панчо Владигеров“…100
4.4. Академичен конкурс „Любомир Пипков“…103
4.5. Академичен конкурс „Парашкев Хаджиев“…106
4.6. Академичен конкурс „Христо Бръмбаров“…110
4.7. Академичен конкурс „Акад. Марин Големинов“…113
4.8. Международни конкурси за песенни дуа…116
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…119
БИБЛИОГРАФИЯ…121
Приложение №1 Записи на български песни за фонда на Българското национално радио, осъществени от разглежданите камерно-вокални двойки…123
Приложение №2 Разговори с певците Мати Пинкас, Павел Герджиков и Благовеста Карнобатлова…128

Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на

Чужди рафтове
...

Корици 2