Промени – Черният лебед – Насим Никълъс Талеб

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
К
8-5532427b7cb26.jpg
ЗК
8-5532427b7d035.jpg
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
···················· Философия
УДК
330.16; 123
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Nassim Nicholas Taleb
The black swan
Други полета
1-во издание: 2009 г.: http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1230989028&fmt=11&lani=bg
Записът е непълен
1
Поредност на изданието
2 допълнено издание
второ допълнено издание
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Nassim Nicholas Taleb
The black swan
Nassim Nicholas Taleb
The black swan
ISBN 978-1-4000-6351-2
Бележки
Copyright by Nassim NicholosTaleb
The Black Swan
ISBN 978-1-4000-6351-2