Промени – Споразумението – Сали Брадфорд

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Жанр
Любовен роман
УДК
820(73)-31
Бележки за изданието, от което е направен преводът
The Arrangement
Sally Bradford
© Sally Siddon & Barbara Bradford, 1987
Harlequin Enterprises LTD., 1987
№ в поредицата
17
Записът е непълен
1
Печатница
Образование и наука ЕАД
„Образование и наука“ ЕАД
Излязла от печат
януари 1995 г.
Адрес на издателя
бул. „Генерал Тотлебен“ 2А
Цена
78,00 лв.
Предпечатна подготовка
ИСМ Ко
„ИСМ Ко“
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
8788