Марко Марчевски
Партийна тайна
Промени

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
1/32 84/108
Номер
ДБ-3
УДК
886.7-32
Националност
българска
Други полета
Пълното име на автора: Марко Маринов Марков.
Източници
- COBISS
УДК: 886.7-32;
Забележки: 1. изд. - 1948
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София 1968
Дадена за набор/печат
11. IX. 1967
Излязла от печат
25. I. 1968
Печатни коли
6,5
Тираж
20 100
Поредност на изданието
шесто
Поръчка
2
Цена
0,30
0,30 лв.
Редактор
Салис Таджер
Художествен редактор
Тончо Тончев
Технически редактор
Катя Бижева
Художник
Тодор Панайотов
Коректор
Мери Керанкова