Промени – Ние, спасените – Хаим Оливер

ventcis ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Подзаглавие
Хроника от близкото минало
Или как евреите в България бяха изтръгнати от лагерите на смъртта
Второ подзаглавие
Или как евреите в България бяха изтръгнати от лагерите на смъртта