Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина • Книга I

Записът е непълен. (Липсва задна корица)

Заглавие
Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина
Алтернативно заглавие
Сборник за народни умотворения, наука и книжнина
Заглавие на том
Книга I
Издателска поредица
Сборник за народни умотворения, наука и книжнина №1
Тип
сборник, разни
Език
български
Категория
Етнография и фолклористика
Жанр
Етнология, Културология, Народна песен, Народна приказка, Пословици, поговорки, гатанки, Традиционна словесност, Фолклорно предание
Теми
Българска възрожденска литература, Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)


Издател
Министерството на Народното Просвѣщение
Град на издателя
София
Година на издаване
1889
Печатница
Държавна печатница

Носител
хартия
Брой страници
774

УДК
398.8(497.23)

Съдържание
Предговор — стр. VII—X

Научен отдел.
• Д-р Ив. Д. Шишманов. Значението и задачата на нашата етнография — стр. 1
• Мих. Драгоманов. Славянските сказания за пожертвуване на собствено дете — стр. 65
• Ат. Т. Илиев. Поглед върху българската нумизматика — стр. 97
• Хр. П. Константинов. Материал за изучване на Родопското наречие — стр. 134
• Ефрем Каранов. Показалец на напечатаните досега в различни сборници варианти от песните в сборника на братя Миладинови — стр. 157
• Две писма от Юрий Венелин до Васил Априлов — стр. 176
• Ст. Георгиев. Материали по флората на Южна България (Тракия) — стр. 191
• Н. Лазаров. Преглед на пo-забележителните полезни и вредни растения — стр. 255
• М. Бъчеваров. Метеорологически наблюдения за София (от 1 Март 1887 год. до 1 Март 1889) — стр. 291
• М. Бъчеваров. Няколко бележки за климата в София — стр. 302
• С. Вацов. Упътвания за наблюдаване на гръмотевицата — стр. 307
• Ив. Славов. Пространството на Княжество България — стр. 312
Научна хроника — стр. 316

Книжовен отдел.
• Ив. Вазов. Под игото, роман из живота на Българите в навечерието на Освобождението — стр. 1
• * * * Стихотворения — стр. 177
Критика
• Ст. Заимов. Христо Ботев, Опит за Биография от З. Стоянов, Първо издание. Русе. 1889 год. — стр. 193
• Ст. Михайловски. Клетниците (Les Miserables) от Виктор Юго. Превел Д. X. Иванов. Дружествено издание. Пловдив 1888 г. — стр. 257
• Д-р Ив. А. Георгов. Трета читанка за III-то отделение в първоначалните ни народни училища. Наредил Ив. Р. Дринов, Ловеч 1888 г. — стр. 266

Народни умотворения.
I.
1. Песни периодически и религиозни.
а) Коледни песни и слави (благословии).
• От Горня Баня, Софийско — стр. 1
• От Хаджиеллес, Хасковско — стр. 10
• От Прилепско, Македония — стр. 16
б) Лазарски песни.
• От Софийско — стр. 19
в) Разни религиозни.
• От Ахър-Челебийско — стр. 26
• От Охрид — стр. 30
2. Песни из личния живот.
• От Ахър-Челебийско — стр. 32
• От с. Сестримо (Ихтиманско) — стр. 35
3. Песни из челядния (фамилния) живот.
а) Сватбарски
• От с. Върбово (Рупчос) — стр. 36
• От Широка Лъка (Рупчос) — стр. 37
• От с. Демирджилер (Овчехълмско) — стр. 37
• От Чепино — стр. 38
• От с. Грамада (Кулско) — стр. 39
б) Тъжачки (оплаквачески).
• От град Прилеп — стр. 41
4. Песни из обществения живот.
а) Земеделски.
• От Ахър-Челебийско — стр. 46
б) Жетварски.
• От Ахър-Челебийско — стр. 47
От Панагюрище — стр. 48
в) Овчарски.
• От Широка Лъка — стр. 48
г) Лихварски.
• От Караджоврен (Чирпанско) — стр. 49
д) Просяшки.
• От Прилеп — стр. 50
5. Песни из политическия живот.
• От Горня Баня (Софийско) — стр. 51
• От Софийско и Трънско — стр. 58
• От с. Ярлово (Самоковско) — стр. 62
• От с. Дмбени (Костурско) — стр. 64
• От с. Градобер (Солунско) — стр. 66
• От с. Банско (Разлог) — стр. 67
• От Котел — стр. 68
II.
1. Тълкования на природни явления, разни народни вярвания и прокобявания.
• От г. Прилеп — стр. 71
• От Ахър-Челебийско — стр. 75
• От Хaджиелеско — стр. 78
2. Баяния, врачувания, гледания и лекувания.
• От Хаджиелеско — стр. 78
• От Широка Лъка (Колибак М. Сулища, Рупчоско) — стр. 90
• От с. Чепеларе (Рупчос) — стр. 92
• От г. Прилеп — стр. 92
3. Приказки за зли духове, мъртъвци и др.
• От г. Прилеп — стр. 97
• От с. Кара-Орман (Чирпанско) — стр. 99
• От с. Върбница (Софийско) — стр. 100
• От Ахър-Челебийско — стр. 101
• От с. Горня Баня (Софийско) — стр. 103
• От г. Пирот — стр. 105
4. Приказки за черковни лица и явления.
• От Прилеп — стр. 105
• От Ахър-Челебийско — стр. 116
5. Приказки из челядния и обществен живот.
• От Горня Баня (Софийско) — стр. 122
• От Прилеп — стр. 123
6. Предания за лица и места
• От г. Прилеп — стр. 126
• От Ахър-Челебийско — стр. 127
7. Басни (аполози).
• От Ахър-Челебийско — стр. 128
• От г. Прилеп — стр. 131
8. Приказки фантастически и смешни.
а) Фантастически.
• От Софийско — стр. 133
б) Смешни.
• От Ахър-Челебийско — стр. 140
9. Пословици.
• От г. Пирот — стр. 142
• От Панагюрище — стр. 145
10. Гатанки.
• От Дебърско — стр. 146
11. Скоропоговорки.
• От г. Прилеп — стр. 148
12 Детски залъгалки, игри и др.
а) Залъгалки.
• От Ахър-Челебийско — стр. 149
б) Игри.
• От г. Прилеп — стр. 151
13. Народни обичаи.
Правни обичаи.
• От Хаджиелеско — стр. 155
Приложение — стр. 159
Поправки на забелязяни печатни грешки — стр. 165
Таблици по българската нумизматика I, II, III, IV.
Ходът на температурата от 1-ви Декември 1887 г. до 1-ви Декември 1888 г. в София.
Карта за административното разпределение на България.
Таблица за три нови физически аппарата, изобретени от д-р П. Н. Райков.
Бележки
Книгата е разделена на няколко отдела, номерацията в които започва от 1, така че общият брой на страниците е получен чрез сумиране броя на страниците в тези отдели. Накрая има няколко листа с таблици, карти и рисунки на монети, които не са включени в номерацията.

Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на

...

Корици 1