Промени – Децата на Метусела – Робърт Хайнлайн

Rinaldo ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Източници
Сканиране: Rinaldo, 2017
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Росица Найденова
Формат
84/108/32
Жанр
Научна фантастика
Научна фантастика; Космическа фантастика
Категория
···················· Научна фантастика
·········· Фантастика
УДК
820(73)-31
ISBN
954-8472-70-8
Тип
роман
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Robert A. Heinlein
Methuselah's Children
Анотация
„… корабът се движеше устремен напред, самичък сред нощната пустош, изминавайки светлинни години…
Фамилиите създадоха нов стил на живот. Колкото до «Ню Фронтиърс», формата му бе приблизително цилиндрична. Когато не набираше скорост, той се въртеше около оста си. Трябваше да създаде псевдотегло за пасажерите в него, хибернизирани близко до външните му стени.
По протежение на оста и напред към кърмата, се намираха контролната зала, конвертерът и главният двигателен механизъм… Така или иначе, най-големите удобства бяха предвидени за децата…
… децата на Метусела… Потомството, което трябваше да промени хода на Историята…“
Информация за автора
Робърт Хайнлайн е роден през 1907 г. в САЩ. Следва в Университета в Мисури, завършва Военната академия в Анаполис и става офицер във военноморските сили. По-късно учи физика и работи във военноизследователския център във Филаделфия и натрупва огромни познания в областта на физиката, математиката и техниката.
Творческият си път Хайнлайн започва през 1939 година от списание „Поразителна научна фантастика“, където публикува разказа „Линията на живота“.
Източници
Сканиране: Rinaldo, 2017
Сканиране: Rinaldo, 2017
http://www.bg.cobiss.net
Записът е непълен
1
Причина защо е непълен
Има само сканове
Печат
Издателство „Макрос 2001“
„Светлина“ АД — Ямбол
Печатни коли
12,25
Година на издаване
1999
Цена
3650 лв.
Редактор
Тодор Димов
Художник
Буян Филчев
Коректор
Росица Спасова
Предпечатна подготовка
Издателство „Макрос 2001“
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
9309