Промени – Целувката на мъртвеца – Робърт Уайнбърг

Rinaldo ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Източници
Сканиране: Rinaldo, 2017
cromberg ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Мариана Янакиева
Редактор
Тодор Димов
Художник
Буян Филчев
Коректор
Росица Спасова
Предпечатна подготовка
Издателство „Макрос 2001“
Тип
роман
Publishing Date
2000
Данни за печата
Издателство "Макрос 2001"
„Светлина“, Ямбол
Печатни коли
13.5
Формат
84/108/32
Цена
3800.00 лв.
ISBN
954-731-018-6
Бележки
Годината на издаване не е описана в книгата.
Годината на издаване не е описана в книгата; взета е от Националната библиография.
Цена след деноминацията: 3.80 лв.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Robert Weinberg
The Dead Man's Kiss
Copyright © 1992 Robert Weinberg
Анотация
Кошмарното същество Шакек нямаше материална форма. Вместо това, тъмен черен дим се завихри край Джамбрис, увивайки се на спирали около гърдите и врата му. Демонът търсеше отвор в тялото. Веднъж само като влезеше вътре, той разкъсваше вътрешностите с невидими нокти. Джамбрис не дишаше, беше вече мъртъв, но отказваше достъп на Шакек до своето тяло. Той беше напълно изолиран от атаката на демона.
… Това не се отнасяше до восъчната кукла, която Джамбрис държеше до тялото си. Демонът, като че ли предусещаше новата плячка. Черният образ прегърна малката фигура. Гъста мазна течност, наподобяваща катран, обгърна статуята. Бялата восъчна фигура стана като една голяма гъба, която погълна демона.
Съдържание
Целувката на мъртвеца – Робърт Уайнбърг – стр.5
Бележки за автора и неговото творчество – стр.218