Промени – Денят не съмва за нас – Робер Мерл

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Година на превод
1991
1990
Жанр
Съвременен роман (XX век)
Категория
···················· Съвременни романи и повести
Номер
Ч 840
Ч-840
УДК
840-31
Съдържание
Предговор...7
Първа глава...9
.
.
Десета глава...211
Предговор…7
Първа глава…9
Втора глава…40
Трета глава…69
Четвърта глава…97
Пета глава…119
Шеста глава…145
Седма глава…166
Осма глава…190
Девета глава…211
К
86-55b0d6e8cc50f.jpg
ЗК
86-55b0d6e8d1731.jpg
Брой сканове
0
8
Записът е непълен
1
Печатница
ДП „Димитър Благоев“
ДП „Димитър Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ №2
Дадена за набор/печат
02.07.1990
02.VII.1990 г.
Подписана за печат
16.01.1991
16.I.1991 г.
Излязла от печат
м. февруари 1991
м. февруари 1991 г.
Издател
Издателска къща „Христо Ботев“
Издателство „Христо Ботев“
Адрес на издателя
бул. „В. И. Ленин“ №47