Записки на командуващия фронта – И. С. Конев: Сканирани страници

Файл Име Размери Големина Формат Дата Създател
8684-5c4ef47e74bb7.png 1 3725×5280 18.67 KiB TIFF Еми
8684-5c4ef47e74d83.png 2 3725×5280 5.2 KiB TIFF Еми
8684-5c4ef47e74edf.png 3 3725×5280 40.08 KiB TIFF Еми
8684-5c4ef47e7507a.png 4 3725×5280 19.74 KiB TIFF Еми
8684-5c4ef47e75203.png 5 3725×5280 153.86 KiB TIFF Еми
8684-5c4ef47e75420.png 8 3725×5280 82.31 KiB TIFF Еми
8684-5c4ef47e75609.png 9 3725×5280 199.54 KiB TIFF Еми
8684-5c4ef47e7585d.png 501 3725×5280 287.68 KiB TIFF Еми
8684-5c4ef47e75b2a.png 502 3725×5280 105.27 KiB TIFF Еми
8684-5c4ef47e75d1b.png 503 3725×5280 52.1 KiB TIFF Еми
8684-5c4ef47e75eb2.png 504 3725×5280 48 KiB TIFF Еми