Марин Дринов
Избрани съчинения • том 2

Автор
Марин Дринов
Заглавие
Избрани съчинения
Заглавие на том
том 2
Подзаглавие
В два тома
Издателска поредица
Българско историческо наследство
Други автори
Иван Дуйчев (предговор)
Тип
научен текст
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
История
Жанр
История

Редактор
Иван Дуйчев
Редактор на издателството
Екатерина Пеева
Художник
Владислав Паскалев
Художествен редактор
Румен Ракшиев
Технически редактор
Тома Станкулов
Коректор
Йорданка Маринова

Издател
Държавно издателство „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1971
Адрес на издателя
бул. „Руски“ 6
Печатница
Държавна печатница „Георги Димитров“ — София, бул. „Черни връх“ 2
Други полета
Макет и технически редактор: Тома Станкулов

Носител
хартия
Литературна група
II-6
Дадена за набор/печат
2.IV.1971
Подписана за печат
30.XI.1971
Излязла от печат
30.XII.1971
Печатни коли
32,75
Издателски коли
32,75
Формат
65×92/16
Код / Тематичен номер
1029/71
Номер
941-Б
Издателски №
17462
Брой страници
524
Тираж
5 094
Подвързия
твърда с обложка
Цена
2,89 лв.

УДК
941Б.02/.03, 941Б.07/.083

Съдържание
Предговор (Ив. Дуйчев) — стр. 7
Исторически преглед на Българската църква от самото й начало до днес — стр. 11
Болгары и Константинопольская патриархия — стр. 166
Новый церковно-славянский памятник с упрминанием о славянских первоучителях — стр. 203
Как са почитали старите българи паметта на словенските първоучители и техните ученици — стр. 235
Из старобългарската книжнина — стр. 239
О некоторых трудах Димитрия Хоматиана как историческом материале — стр. 248
Още няколко бележки за Паисия и за неговата „История“ — стр. 296
Нов паметник за българската история — стр. 308
Имали ли са сърбите колонии и някоя трайна власт в Македония преди XIII век? Как са се наричали славяните, които населявали Македония преди тази епоха? — стр. 314
Новонайден надпис в охридската „Св. София“ — стр. 329
Запис от охридския патриарх Прохор — стр. 332
Български летописен разказ от края на XVII век — стр. 339
По що и откога днешната българска столица е наречена София? — стр. 356
По въпроса за названието на Пловдив — стр. 359
Яков Трайков от София и Кара Трифун от Скопие — стр. 362
Няколко бележки за триезичната солунска книга — стр. 372
Няколко бележки за хаджи Йоакима, даскала Кърчовски — стр. 379
Първата българска типография в Солун и някои от напечатаните в нея книги — стр. 384
Медно (бакърно) гумно, меден ток в словенските и гръцките умотворения — стр. 410
Притурки и поправки — стр. 434
Сказание о Святогоре и земной тяге в южнославянской народной словесности — стр. 440
Български народни песни и приказки — стр. 454
        Народни песни — стр. 454
        Богомилска приказка — стр. 478
        Болгарская народная песня об Освобождении — стр. 481
Библиография на използуваната от Марин Дринов литература в том втори — стр. 487
Библиографски допълнения към статиите на Марин Дринов — стр. 495
Именен показалец — стр. 503
Бележки
Страница 6 е празна.

Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на

Връзки в Мрежата
Библиографии
...

Корици 7