Промени – Сватбата – Даниел Стийл

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
820(73)-31
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Daniele Steel
The Wedding (2000)
Бележки
Daniele Steel
The Wedding
Записът е непълен
1
Печат
„Абагар“ АД, В. Търново
Адрес на издателя
9009, Варна, п.к. 58
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
8989