Промени – Залезът – Костадин Кюлюмов

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
84/108/32
Литературна група
VI/56а
Тип
роман
Други полета
1-во издание — 1975 г. (http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1094920420&fmt=11&lani=bg)
2-ро издание — 1979 г. (http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1094920676&fmt=11&lani=bg)
С пълни авторски права:
Костадин Кюлюмов, 1983
c/o Jusautor, Sofia

Тираж — подвързия: 2113 екз.; брошура: 38000 екз.
Цена — подвързия: 1,56 лв.; брошура: 1,33 лв.
Бележки
1-во издание — 1975 г. (http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1094920420&fmt=11&lani=bg)
2-ро издание — 1979 г. (http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1094920676&fmt=11&lani=bg)
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
ДП „Димитър Найденов“ — В. Търново
Дадена за набор/печат
30.X.1982
Излязла от печат
20.II.1983
Печатни коли
14,50
Издателски коли
12,18
УИК
12,33
Тираж
40113
Код / Тематичен номер
25/ 9536242311/ 5605-199-83
Поръчка
6/1983
Издателски №
5849
Редактор
Елена Огнянова
Художествен редактор
Стефан Груев
Технически редактор
Любен Петров
Художник
Димитър Ташев
Коректор
Стефка Бръчкова